ดำเนินการด้วยตัวเอง

ลิงก์ยอดนิยม:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
เนื่องด้วยภูมิภาคตลาดหรือการกำหนดค่าของรถที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ชิ้นส่วนและขั้นตอนบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับรถของคุณ เมื่อไปที่ http://www.tesla.com เลือกภูมิภาคและภาษาของคุณเพื่อดูรายการชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่อัปเดตสำหรับภูมิภาคของคุณ
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
คุณมีหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งและยืนยันว่าขั้นตอนที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ใช้ได้กับรถที่เฉพาะเจาะจงของคุณก่อนดำเนินการ
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
ดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามคู่มือฉบับนี้ในบริเวณที่แห้งและมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะดำเนินการเช่นนั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้เสมอ