Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet

Du kan starte berøringsskjermen på nytt hvis den ikke svarer eller har uvanlig atferd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å garantere sikkerheten, både til passasjerer og andre trafikanter, skal berøringsskjermen kun startes på nytt når bilen står i Park.
  1. Sett giret i Park.
  2. Hold nede begge rulleknappene på styrestikke (eller ratt til berøringsskjermen blir svart. Det har ingen effekt å trykke på bremsepedalen mens du holder nede rulleknappene, og dette er ikke nødvendig.
    styrestikke med zoomboks med piler som peker på venstre og høyre rulleknapper
  3. Etter noen sekunder vises Tesla-logoen. Vent i omtrent 30 sekunder på at berøringsskjermen startes på nytt. Hvis berøringsskjermen fortsatt ikke reagerer eller har uvanlig atferd etter noen få minutter, prøver du å slå bilen av og på (hvis mulig). Se Slå av og på kjøretøyet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ved å starte berøringsskjermen på nytt aktiveres også kjøremodusvelgeren på midtkonsollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du trykker på rulleknappene, startes bare berøringsskjermen på nytt. Det starter ikke noen andre av bilens komponenter på nytt, og det slår ikke Model S av og på.