การปลดสายชาร์จด้วยตนเอง

หากวิธีปกติในการปลดสายชาร์จออกจากพอร์ตชาร์จ (โดยใช้ปุ่มปลดล็อกที่จับสำหรับชาร์จ หน้าจอสัมผัส หรือแอปมือถือ) ใช้งานไม่ได้ ให้ลองกดปุ่มกระโปรงหลังบนอุปกรณ์เสริมกุญแจรีโมต (ถ้ามีติดตั้ง) ค้างไว้เป็นเวลา 1-2 วินาที หากสายชาร์จยังไม่ปลด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Model Y ไม่ได้ชาร์จอยู่โดยแสดงหน้าจอการชาร์จบนหน้าจอสัมผัส หากจำเป็น ให้แตะ หยุดชาร์จ
 2. เปิดกระโปรงหลัง
 3. ดึงสายปลดของพอร์ตชาร์จลงด้านล่างเพื่อถอดสลักสายชาร์จ
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  คำเตือน
  อย่าดึงสายปลดในขณะที่พยายามถอดสายชาร์จออกจากพอร์ตชาร์จพร้อมกัน ดึงสายปลดก่อนที่จะพยายามถอดสายชาร์จเสมอ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตและบาดเจ็บสาหัสได้
  สายปลดที่มีลูกศรชี้ลง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  สายปลดอาจซ่อนอยู่ในช่องของอุปกรณ์ตกแต่ง
 4. ดึงสายชาร์จออกจากพอร์ตชาร์จ
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
ใช้สายปลดเฉพาะในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปลดสายชาร์จโดยใช้วิธีการปกติได้ การใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจทำให้สายปลดหรืออุปกรณ์ชาร์จเสียหายได้
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
อย่าทำตามกระบวนการนี้เมื่อรถของคุณกำลังชาร์จอยู่ หรือหากเห็นตัวนำไฟฟ้าแรงสูงสีส้ม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตและบาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายต่อรถได้ หากคุณไม่มั่นใจว่าจะทำตามกระบวนการนี้ได้อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด