การใส่และการถอดชุดลากหัวบอล (อเมริกาเหนือ)

แพ็กเกจลากจูงของ Model Y จะไม่มีแท่นยึดหัวบอลมาให้ คุณต้องซื้อแท่นยึดหัวบอลที่เหมาะสมกับประเภทของรถพ่วงที่คุณจะลาก ตัวใส่รางพ่วงของ Model Y จะรองรับแท่นยึดหัวบอลขนาดสูงสุด 8.5 นิ้ว (22 ซม.) ที่ปรับขึ้นได้สูงสุด 0.75 นิ้ว (2 ซม.) ห้ามใช้แท่นยึดหัวบอลทรงต่ำทุกประเภทที่มีฟีเจอร์ไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

รูปภาพแสดงเกณฑ์ขนาดแท่นยึดหัวบอลที่เหมาะสม

วิธีใส่แท่นยึดหัวบอลมีดังนี้

 1. ใช้วัตถุบาง ๆ เช่น มีดทาเนยหรือไขควงปากแบน แงะรอบ ๆ ขอบของที่ครอบชุดพ่วงลาก แล้วปลดคลิป 15 ตัวที่ยึดที่ครอบเข้ากับแผงด้านหลัง เก็บฝาครอบกันฝุ่นในที่ปลอดภัย
  รูปภาพแสดงฝาครอบกันฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมา
 2. ถอดหมุดออกจากสลักยึดแล้วเลื่อนสลักยึดออกจากส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูงหากจำเป็น
 3. เลื่อนฐานรองหัวบอลเข้าไปในส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 4. จัดตำแหน่งรูของฐานรองหัวบอลให้ตรงกับรูของส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 5. เลื่อนสลักยึดผ่านส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง/ฐานรองหัวบอล
 6. ใส่หมุดลงในรูที่ส่วนท้ายของสลักยึด

วิธีถอดแท่นยึดหัวบอลมีดังนี้

 1. ถอดหมุดออกจากสลักยึดแล้วเลื่อนสลักยึดออกจากฐานรองหัวบอล/ส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 2. ดึงฐานรองหัวบอลออกจากส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 3. ใส่ฝาครอบกันฝุ่นของกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูงกลับเข้าที่เดิม และเก็บแท่นยึดหัวบอลไว้ในที่ปลอดภัย

การถอดตัวยึดรางพ่วง

หลังลากรถพ่วงเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ลากจูงออก ดังนี้

 1. ใส่กุญแจแล้วหมุนเพื่อจัดตำแหน่งด้านบนของกุญแจให้ตรงกับไอคอน "ปลดล็อก"
 2. ขณะที่จับอุปกรณ์ลากจูงด้านล่างให้แน่น (เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงลงพื้น) ให้ดึงกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบออกมาประมาณ 0.5 ซม. แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าไอคอน "ล็อก" จะเลื่อนขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนนี้ กระบอกลมแบบล็อกก้านสูบจะปลดล็อกเป็นตำแหน่ง "เปิด" และอุปกรณ์ลากจูงจะหลุดออกจากกล่องบรรจุ
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  คำเตือน
  หมุนกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบอย่างระมัดระวัง หากกระบอกลมไม่ได้ล็อกอยู่ในตำแหน่ง "เปิด" ก็จะหดกลับเข้าตำแหน่ง "ปิด" โดยอัตโนมัติ และอาจหนีบนิ้วของคุณได้
 3. ใส่ฝาครอบกันฝุ่นของกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูงกลับเข้าที่เดิมเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกสะสมภายในกล่องบรรจุโดยการกดที่คลิปยึด
 4. ปิดฝาครอบกันฝุ่นของกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบและเก็บอุปกรณ์ลากจูงไว้ในที่ปลอดภัย
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  ถนอมอุปกรณ์ลากจูงด้วยการหยอดจาระบีที่ไม่มีส่วนผสมของเรซินบนพื้นผิวของอุปกรณ์เป็นประจำ