Delar och tillbehör

Delar, tillbehör och modifieringar

Använd endast Teslas originaldelar och originaltillbehör. Tesla utför rigorösa tester på delar för att garantera deras lämplighet, säkerhet och tillförlitlighet. Köp delarna hos Tesla. De installeras på ett professionellt sätt och du kan även få expertråd om Model Y-modifieringar. Tillbehör finns att köpa i Tesla-butiker eller online på www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa tillbehör kanske inte finns tillgängliga i din marknadsregion.

Tesla kan inte bedöma delar som tillverkats av andra distributörer och tar därför inget ansvar om du använder delar som inte kommer från Tesla i Model Y.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Installation av icke-godkända delar och tillbehör eller utförande av icke-godkända modifieringar kan påverka prestanda hos Model Y och säkerheten för personerna i bilen. Inga skador som uppstår på grund av användning eller montering av icke-godkända delar, eller av att icke-godkända modifieringar utförs, täcks av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Tesla ansvarar inte för dödsfall, personskador eller skador som uppstår om du använder eller monterar icke-godkända tillbehör eller utför icke-godkända modifieringar.

Karossreparationer

Om en kollision inträffar med din Model Y ska du kontakta Tesla eller en Tesla-godkänd karosseriverkstad för att vara säker på att den repareras med Tesla originaldelar. Tesla har valt ut godkända karosseriverkstäder som uppfyller strikta krav avseende utbildning, utrustning, kvalitet och kundtillfredsställelse.

Vissa verkstäder och försäkringsbolag kan föreslå att icke-originalutrustning eller återvunna delar används för att spara pengar. Dessa delar uppfyller emellertid inte Teslas höga standarder avseende kvalitet, passning och korrosionsbeständighet. Dessutom täcks inte icke-originalutrustning och återvunna delar (inklusive eventuella skador och fel dessa kan orsaka) av garantin.

Byte av kupéfilter

Model Y har luftfilter som förhindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar kommer in genom luftutsläppen. Tesla rekommenderar att dessa filter byts efter 2 år (varje år i Kina). Du kan köpa kupéfilter på Tesla-butiken (och https://shop.tesla.cn/ för Kina).

Byte av kupéfilter:

 1. Stäng av klimatkontrollsystemet.
 2. Flytta tillbaka det främre passagerarsätet helt och ta bort golvmattan för det främre passagerarsätet.
 3. Använd ett bändverktyg för klämmor och lossa försiktigt tryckklämmorna som fäster benutrymmets panel vid instrumentpanelen på passagerarplatsen. Stöd upp panelen för benutrymmet samtidigt som du kopplar bort elanslutningarna och lägg sedan panelen åt sidan.
  • För belysningen trycker du försiktigt ned fliken medan du släpper kontakten.
  • För högtalaren vinklar du försiktigt kontakten på fordonssidan så att den lilla fliken släpper från hålet i kontakten på fotutrymmets panelsida, medan du släpper kontakten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Dra inte i ledarna när du kopplar ur kontakterna, för att undvika skador. När du kopplar ur kontakterna ska du se till att dra från plasten på själva kontakterna.
 4. Använd ett bändverktyg och lossa försiktigt panelen, med början uppifrån och nedåt, från mittkonsolens högra sida.
 5. Ta bort den 6 mm-skruv som fäster kupéfiltrets kåpa vid modulen för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och ta sedan loss kupéfiltrets kåpa och lägg den åt sidan. Vissa fordon har flikar i stället för 6 mm-skruven: använd pekfingret och tummen för att trycka ihop de två flikarna längst ned på kupéfiltrets kåpa. Luta kåpan utåt för att ta bort den.
 6. Fäll ut det övre kupéfiltrets dragflikar.
 7. Dra ut det övre kupéfiltret från HVAC-modulen medan du håller i dess flikar.
 8. Dra ut det nedre kupéfiltret uppåt ur HVAC-modulen medan du håller i dess övre flik.
 9. Säkerställ att pilarna på de båda nya filtren pekar bakåt i fordonets längdriktning och sätt in det nedre kupéfiltret i HVAC-modulen och sänk ned det på plats. Sätt sedan det övre kupéfiltret ovanpå.
 10. Fäll in flikarna så att kupéfiltrets kåpa kan monteras.
 11. Montera kupéfiltrets kåpa genom att koppla fast dess nedre fästflik och säkra den med 6 mm-skruven. Dra åt skruven med 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. Fordon som har flikar i stället för en 6 mm-skruv: manövrera kupéfiltrets toppskåra på plats och fäst sedan flikarna längst ned på HVAC-modulen.
 12. Koppla in de två elanslutningarna till komponenterna i främre passagerarplatsens benutrymme och fäst panelen med tryckklämmorna.
 13. Rikta in panelen på höger sida mot de främre och bakre guidespåren i mittkonsolen och tryck tills alla klämmorna sitter fast korrekt.
 14. Lägg tillbaka främre passagerarsätets golvmatta och flytta tillbaka sätet.

Byte av blysyrebatteriet med låg spänning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du ska byta ut ditt blysyrebatteri med låg spänning mot samma typ av batteri för att undvika skador som inte täcks av garantin. Blysyrebatteriet med låg spänning för nordamerikanska fordon är AtlasBX/Hankook 85B24LS 12V 45Ah. Du kan köpa ett nytt blysyrebatteri med låg spänning som är kompatibelt med ditt fordon från ditt lokala servicecenter.

Utför följande procedur för att byta ut blysyrebatteriet med låg spänning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, läderhandskar vid hantering av blysyrebatteriet, o.s.v.).

Avlägsnande:

 1. Förbered fordonet för att ta bort blysyrebatteriet med låg spänning:
  1. Säkerställ att fordonet är i parkeringsläge.
  2. Sänk alla fönster.
  3. Öppna det främre bagageutrymmet.
  4. Lämna en dörr öppen så att du kan ta dig tillbaka in i fordonet vid behov.
  5. Koppla bort laddkabeln från laddningsuttaget.
 2. I det främre bagageutrymmet tar du bort bilens skyddsplåt under huven genom att föra in ett litet platt verktyg som inte är repande eller fingrarna under panelen. Dra upp klämmorna för att lossa dem och lägg skyddsplåten under huven åt sidan.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 3. Ta bort HEPA-filtret om det är utrustat:
  1. Ta bort skruven som fäster kopplingen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven med en 10 mm hylsnyckel.
   Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
  2. Ta bort spolarvätskebehållarens koppling från fordonet. Om spolarvätskebehållaren är full kan det hända att det läcker ut lite spolarvätska.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Du behöver inte ta bort slangen från kopplingen.
   Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
  3. Ta bort skruvarna (x2) som fäster HEPA-filteraggregatet på fordonet med en 10 mm hylsnyckel.
   Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
  4. Ta bort HEPA-filteraggregatet från fordonet genom att luta filteraggregatets bakre kant uppåt förbi bromsvätskebehållaren. Lyft ut filtret ur fordonet och se till att det inte stöter på eller skadar andra komponenter.
   Bild som visar när HEPA-filteraggregatet tas bort genom att lyfta upp det och ta bort det från fordonet
 4. Stäng av fordonet genom att gå till Reglage > Säkerhet > Stäng av på pekskärmen.
 5. Koppla bort slingan för nödhjälp genom att skjuta den röda låsfliken mot dig och trycka på den svarta fliken.
  Pil som visar hur slingan för nödhjälp kopplas från
 6. Lossa muttern som fäster den negativa (-) polklämman på den negativa (-) kontakten på blysyrebatteriet med en 10 mm hylsnyckel. Lossa klämman från den negativa (-) kontakten.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den negativa (-) polklämman markerad
 7. Ta bort polskyddet med en 10 mm hylsnyckel och lossa muttern som håller fast den positiva (+) polklämman vid den positiva (+) kontakten på blysyrebatteriet. Lossa klämman från den positiva (+) kontakten och täck polklämman med en torr trasa.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Låt inte den positiva (+) polklämman komma i kontakt med närliggande komponenter, t.ex. hållaren för blysyrebatteriet eller kylledningar för luftkonditionering.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den positiva (-) polklämman markerad
 8. Koppla bort slangen till ventilationsröret från den negativa (-) polsidan på blysyrebatteriet.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med slangen till ventilationsröret markerad
 9. Lossa muttern på batterihållaren på toppen av blysyrebatteriet med en 10 mm hylsnyckel. Frigör batterihållaren genom att lossa och dra tillbaka bandet. Luta vid behov batterihållaren bakåt så att den inte glider in i fordonet.
  Pilar som visar hur muttern lossas och fästet dras nedåt, uppåt och utåt
 10. Använd batterihandtaget för att försiktigt ta bort blysyrebatteriet och se till att inte röra vid eller skada de omgivande komponenterna.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  När du lyfter blysyrebatteriet med låg spänning ska du stå framför fordonet och använda rätt lyftteknik. Blysyrebatteriet med låg spänning väger cirka 12 kg. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.
  Exempel på blysyrebatteriet med låg spänning
 11. Kontrollera att det nya blysyrebatteriet har en röd kontakt i höljet på den positiva (+) polsidan. Om det nya blysyrebatteriet inte har någon röd kontakt ska du använda ett demonteringsverktyg för att flytta den röda kontakten från det gamla batteriet till det nya.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Kassera det gamla blysyrebatteriet i enlighet med lokala lagar, t.ex. genom att lämna det på en återvinningsanläggning för batterier. Håll blysyrebatteriet upprätt och lägg det på en handduk eller kartong när du transporterar det.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den röda kontakten markerad

Montering:

 1. För försiktigt in det nya blysyrebatteriet på plats och se till att det inte rör vid eller skadar närliggande komponenter.
 2. Montera hållaren för blysyrebatteriet och använd en 10 mm hylsnyckel för att dra åt muttern som håller fast den på batteriet. Dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på batterihållaren and nut highlighted
 3. Återanslut slingan för nödhjälp.
  Pil som visar hur slingan för nödhjälp ansluts
 4. Ta bort skydden från de positiva (+) och negativa (-) kontakterna på det nya blysyrebatteriet med låg spänning.
 5. Anslut den positiva (+) polen genom att placera klämman över den positiva (+) kontakten. Använd en 10 mm hylsnyckel och dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den positiva (-) polklämman markerad
 6. Montera skyddet för den positiva (+) polen.
 7. Anslut den negativa (-) polen genom att placera klämman över den negativa (-) kontakten. Använd en 10 mm hylsnyckel och dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den negativa (-) polklämman markerad
 8. Anslut slangen till ventilationsröret i den negativa (-) polsidan på blysyrebatteriet.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med slangen till ventilationsröret markerad
 9. Öppna en av bilens dörrar för att se till att strömmen har återställts korrekt och att pekskärmen slås på (detta kan ta flera minuter).
 10. Installera HEPA-filtret om det är utrustat:
  1. För försiktigt in HEPA-filtret och se till att den inte rör vid eller skadar andra komponenter.
   Bild som visar när HEPA-filteraggregatet monteras genom att sättas tillbaka i fordonet
  2. Dra åt skruvarna (x2) med en 10 mm hylsnyckel och dra åt dem till ett moment på 5 Nm.
   Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
  3. Se till att O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling sitter helt på plats och montera sedan spolarvätskebehållarens koppling genom att föra in den i spolarvätskebehållaren.
   Närbild på O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling med en pil som pekar på spolarvätskebehållaren
  4. Dra slangen så att den hålls fast av fliken.
   Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
  5. Ta bort skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven med en 10 mm hylsnyckel. Dra åt skruven till ett moment på 5 Nm.
   Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
 11. Sätt tillbaka skyddsplåten under huven genom att rikta in klämmorna i sina öppningar i det främre bagageutrymmet. Tryck nedåt för att låsa dem på plats. Klämmorna avger ett klickande ljud när de låses på plats.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 12. Stäng det främre bagageutrymmet. Om en varning om att byta ut blysyrebatteriet tidigare visades på pekskärmen kontrollerar du att varningen inte längre visas.

Använda RFID-transpondrar

När du fäster en RFID-transponder (används i många automatiska vägavgiftssystem) i Model Y ska transpondern placeras bredvid backspegeln. Det garanterar bästa resultat och minimerar skymd sikt vid körning. Se anvisningarna från tillverkaren av RFID-transpondern för information om specifika placeringar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även montera en väderbeständig transponder på den främre registreringsskylten.

Montera den främre registreringsskyltens fäste

För att kunna följa reglerna i jurisdiktioner som kräver att fordonet har en registreringsskylt framtill har Model Y ett fäste för registreringsskylten. Fästet är anpassat efter formen på den främre stötfångaren och sitter fast med starkt lim.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att monteringen görs när fordonet är torrt och rent och under en varm dag. Om det är kallt eller vått kan det leda till att limmet inte fäster ordentligt.

Montera den främre registreringsskyltens fäste:

 1. Testa isopropylalkoholen på en lackad yta som inte syns för att försäkra dig om att den inte skadar eller tar bort lacken.
 2. Rengör monteringsytan med isopropylalkohol och låt torka i minst en minut.
 3. Ta bort skyddstejpen från den limmade ytan på ovansidan av fästet och ta delvis bort tejpen från ovansidan av den limmade ytan på varje sida. Lämna kvar den nedre hälften av tejpen på sidorna och vik den lösa tejpen utåt så att du enkelt kan ta bort tejpen efter att du riktat in fästet på stötfångaren.
  Skyltfästets baksida med tejpen borttagen från övre delen och delvis borttagen på vardera sidan.
 4. Luta överdelen av registreringsskyltens fäste bort från stötfångaren (för att undvika att det fastnar på fel plats) och rikta in den nedre mittendelen av fästet med mitten av grillen så som visas på bilden.
  Pilarna visar hur registreringsskyltens nedre mittre del riktas in mot mitten av grillen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Var så noggrann det bara går när du riktar in fästet för du kommer inte kunna flytta på det när det väl sitter fast på stötfångaren.
 5. När du har riktat in fästet för du ovandelen av fästet mot stötfångaren och trycker fast det så att limmet fäster.
  Pilarna visar hur skyltfästets övre del ska tryckas mot stötfångaren.
 6. Ta bort de återstående tejpbitarna från sidorna av fästet och tryck sedan fast hela fästet mot stötfångaren. Se till att fästet sitter fast på alla limmade ytor.
 7. När fästet sitter fast ordentligt skruvar du fast registreringsskylten i fästet med de fyra medföljande skruvarna (dra åt till 3 Nm/2,2 ft-lbs).
  Fordonets framdel visas med skyltfästets skruvar markerade.