Nycklar

Typer av nycklar

Model Y stöder följande typer av nycklar:
 • Telefonnyckel – Du kan konfigurera din personliga telefon som en ”telefonnyckel” som kommunicerar med Model Y via Bluetooth. En telefonnyckel har stöd för automatisk låsning och upplåsning.
 • Nyckelkort – Tesla tillhandahåller ett nyckelkort som kommunicerar med Model Y via RFID-signaler (radiofrekvensidentifiering) med kort räckvidd. Nyckelkortet används för att ”parkoppla” telefonnycklar så att de fungerar med Model Y samt för att lägga till eller ta bort andra nycklar. Till skillnad från telefonnycklar och fjärrnycklar har nyckelkortet inte stöd för automatisk låsning och upplåsning. Om din telefonnyckel laddats ur, kommit bort eller blivit stulen använder du nyckelkortet till att låsa upp, köra och låsa Model Y.
 • Fjärrnyckel – En fjärrnyckel (i förekommande fall) ger möjlighet att trycka på knappar för att öppna det främre och bakre bagageutrymmet samt låsa upp, låsa och köra Model Y. Fjärrnyckeln har även stöd för automatisk låsning och upplåsning, om det är tillgängligt i din marknadsregion (se #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B) och kan användas som reserv till telefonnyckeln.

Model Y har stöd för totalt 19 nycklar som kan omfatta telefonnycklar, nyckelkort och upp till fyra fjärrnycklar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Glöm inte att ta med dig en nyckel när du ska köra fordonet. Även om det går att köra Model Y bort från dess nyckel, går det inte att starta den när den har stängts av.

Telefonnyckel

Ett bekvämt sätt att få åtkomst till Model Y är att använda telefonen som nyckel. När du närmar dig fordonet identifieras telefonens Bluetooth-signal och dörrarna låses upp när du drar i ett dörrhandtag. På samma sätt låses dörrarna automatiskt när du stiger ur och går iväg med telefonnyckeln (om funktionen Automatisk låsning är aktiverad, se #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B).

Innan du kan använda en telefon för att komma åt Model Y måste du följa stegen nedan för att parkoppla den:

 1. Hämta Tesla-mobilappen till telefonen.
 2. Logga in på Tesla-mobilappen med användarnamnet och lösenordet för ditt Tesla-konto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du måste vara inloggad på ditt Tesla-konto för att komma åt Model Y med hjälp av telefonen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Se till att fordonet som mobilappen ska få åtkomst till är vald i mobilappen om flera fordon är länkade till ditt Tesla-konto.
 3. Kontrollera följande:
  • Telefonens allmänna Bluetooth-inställningar är aktiverade.
  • Bluetooth är aktiverat i telefonens inställningar för Tesla-mobilappen. Navigera till exempel i telefonen till Inställningar, välj Tesla-mobilappen och se till att Bluetooth-inställningen är aktiverad.
  • Åtkomst till din plats är aktiverat. Öppna Tesla-mobilappen i telefonens inställningar och välj Plats > Alltid. Låt mobilappen köras i bakgrunden för bästa upplevelse.
  • Tillåt mobilåtkomst är aktiverat på fordonets pekskärm (Reglage > Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model Y kommunicerar med telefonen via Bluetooth. Tänk på att telefonen måste ha tillräcklig batteriladdning för att använda Bluetooth och att många telefoner avaktiverar Bluetooth vid låg batteriladdning.
 4. När du sitter i fordonet eller är nära det öppnar du Tesla-mobilappen och trycker på Konfigurera telefonnyckel på huvudskärmen eller går till Säkerhet > Konfigurera telefonnyckel. Följ anvisningarna i mobilappen och på fordonets pekskärm för att konfigurera telefonnyckeln.

Om du vill visa en lista med aktuella nycklar som ger åtkomst till Model Y, eller ta bort en telefonnyckel, trycker du på Reglage > Lås (se Hantera nycklar).

Model Y kan ansluta till tre telefonnycklar samtidigt. Om mer än tre telefonnycklar identifieras och du vill parkoppla en annan telefon måste du därför flytta de andra anslutna telefonnycklarna utanför räckvidden eller stänga av deras Bluetooth-inställning.

När en telefon har parkopplats behöver den inte längre internetanslutning för att för att användas som en telefonnyckel för Model Y. För att använda telefonen med handsfree-funktionen, få åtkomst till telefonens kontakter, spela upp media från den osv. måste du också parkoppla och ansluta den som en Bluetooth-enhet (se ).

Vissa mobiltelefoner med NFC-funktioner kan användas för att låsa eller låsa upp fordonet, precis som med ett nyckelkort. Se till att Tesla-mobilappen har parkopplats korrekt med fordonet och aktivera NFC-funktionen på din telefon. När den aktiverats behöver du bara hålla telefonen mot förarsidans dörrstolpe för att låsa eller låsa upp dörren. Se mobiltelefonens instruktioner för specifik information om hur det här utförs.

Nyckelkort

Tesla tillhandahåller två nyckelkort för Model Y i en storlek som får plats i plånboken.

När du ska låsa upp eller låsa Model Y med ett nyckelkort placerar du kortet som bilden visar och trycker det mot kortläsaren som sitter under autopilotkameran på förarsidans dörrstolpe. När Model Y identifierar nyckelkortet blinkar ytterbelysningen, speglarna fälls ut eller in (om fällbara speglar är aktiverat), signalhornet ljuder (om Bekräftelsesignal för låsning har aktiverats) och dörrarna låses upp eller låses.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan behöva vidröra mittkonsolen eller förarsidans dörrstolpe fysiskt med nyckelkortet och du kan behöva hålla det mot sändaren i en till två sekunder.
Bild på en person som håller nyckelkortet mot förarsidans dörrstolpe.

När du har stigit in i fordonet startar du Model Y genom att trampa ned bromspedalen inom två minuter efter inläsning av nyckelkortet (se Starta och stänga av). Om du väntar längre än två minuter måste du göra om parkopplingen genom att placera nyckelkortet nära kortläsaren som sitter bakom mugghållarna på mittkonsolen. När nyckelkortet har identifierats börjar parkopplingsperioden på två minuter om.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I aktiverat läge fungerar funktionen Automatisk låsning när du lämnar bilen ( se #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B) bara när du använder en telefonnyckel eller fjärrnyckel. När du går iväg och har nyckelkortet med dig sker ingen automatisk upplåsning/låsning av Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Ha alltid med dig nyckelkortet i väskan eller plånboken som reserv om din parkopplade telefon laddas ur, kommer bort eller blir stulen.

Elektronisk nyckel

Om du har köpt fjärrnyckelstillbehöret kan du snabbt bekanta dig med nyckeln genom att tänka på den som en miniatyrversion av Model Y, där Tesla-märket representerar den främre delen. Nyckeln har tre knappar som känns som mjukare områden på ytan.

 1. Främre bagageutrymme – dubbelklicka för att låsa upp det främre bagageutrymmet.
 2. Lås/Lås upp alla – enkelklicka för att låsa dörrar och bagageutrymmen (alla dörrar och bagageutrymmen måste vara stängda). Dubbelklicka för att låsa upp alla dörrar och bagageutrymmen.
 3. Bakre bagageutrymme – dubbelklicka för att låsa upp det bakre bagageutrymmet. Öppna luckan till laddkontakten genom att hålla ned knappen i en till två sekunder.

När du har stigit in i fordonet startar du Model Y genom att trampa ned bromspedalen inom två minuter efter att du tryckte på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln (se Starta och stänga av). Om du väntar längre än två minuter måste du trycka på upplåsningsknappen igen eller placera fjärrnyckeln nära kortläsaren som sitter bakom mugghållarna på mittkonsolen. När fjärrnyckeln har identifierats börjar parkopplingsperioden på två minuter om.

När du närmar dig eller går bort från Model Y och har fjärrnyckeln med dig behöver du inte rikta fjärrnyckeln mot Model Y när du trycker på en knapp, men du måste vara inom räckvidden.

Radioutrustning på en liknande frekvens kan störa nyckeln. Om detta inträffar ska du flytta nyckeln till ett avstånd om minst en fot (30 cm) bort från andra elektroniska enheter (telefoner, bärbara datorer etc).

Om fjärrnyckelns batteri är urladdat kan du fortfarande använda den för att köra fordonet genom att läsa av fjärrnyckeln i kortläsaren som sitter på förarsidans dörrstolpe (på samma sätt som nyckelkortet).

Anvisningar för batteribyte finns i #CONCEPT_DNV_ZGG_KFB.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda samma fjärrnyckel med flera Model Y-fordon under förutsättning att du parkopplar den (se Hantera nycklar). Fjärrnycklar fungerar dock bara med en Model Y i taget. Om du vill använda en fjärrnyckel för en annan Model Y trycker du därför dess plana sida mot kortläsaren på dörrstolpen på förarsidan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model Y har stöd för upp till fyra olika fjärrnycklar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Skydda nyckeln från stötar, höga temperaturer och skador från vätskor. Undvik kontakt med lösningsmedel, vax och slipande rengöringsmedel.

Passiv låsning och upplåsning

Låsning och upplåsning Model Y med din fjärrnyckel lämnar händerna fria. Även om du måste ha med dig en parkopplad nyckel, behöver du inte använda den. Model Y har sensorer runt fordonet som kan upptäcka förekomst av en nyckel inom ett område på cirka sex fot (två meter). Du kan alltså ha nyckeln i fickan eller väskan och behöver bara öppna förardörren för att låsa upp bilen. Om du har nyckeln med dig kan du även öppna bakluckan utan att använda nyckeln. Tryck bara på reglaget som finns på bakluckas yttre dörrhandtag. Om Automatisk låsning är aktiverad, låses Model Y automatiskt när du lämnar går iväg och nyckeln inte längre är inom räckvidd (se #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B). Passiv låsning och upplåsning aktiveras automatiskt när du parkopplar nyckeln med Model Y.

Du kan använda samma fjärrnyckel med flera fordon men den kan bara parkopplas med ett fordon åt gången. Aktivera en parkopplad fjärrnyckel med ett annat fordon genom att trycka den platta sidan mot förarsidans dörrstolpe och klicka på valfri knapp på fjärrnyckeln för att bekräfta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För ökad säkerhet avaktiveras passiv låsning och upplåsning efter fem minuters stillastående med fordonet inom räckvidd men inte i drift (till exempel när du står utanför fordonet). När detta inträffar måste du skaka eller trycka på en knapp på nyckeln för att återaktivera passiv låsning och upplåsning.

Byta batteri i fjärrnyckeln

Vid normal användning har fjärrnyckeltillbehöret ett batteri som håller i upp till ett år beroende på fjärrnyckelversion och valda fordonsinställningar. När batteriladdningen är låg visas ett meddelande på pekskärmen.

Byta batteri i fjärrnyckeln:

 1. Placera fjärrnyckeln med knappsidan nedåt på en mjuk yta och lossa den nedre luckan med ett litet verktyg med platt blad.
 2. Ta bort batteriet genom att lyfta bort det från fästklämmorna.
 3. Sätt i det nya batteriet (typ CR2032) med ”+” uppåt och undvik att vidröra batteriets platta yta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Torka av batteriet före montering och undvik att vidröra batteriets plana ytor. Fingeravtryck på batteriets plana ytor kan förkorta batteriets livslängd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  CR2032-batterier finns att köpa i alla butiker där batterier säljs.
 4. Håll den nedre luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans motsvarande öppningar på fjärrnyckeln och tryck sedan luckan ordentligt på nyckeln tills den snäpps på plats.
 5. Kontrollera att fjärrnyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fjärrnyckelns batterier innehåller ett ämne som kan orsaka kemisk brandskada och ska inte förtäras. Fjärrnyckeln innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga interna brännskador inom två timmar som kan leda till dödsfall. Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den oåtkomligt från barn. Om du tror att ett batteri har svalts eller placerats i någon del av kroppen ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

Hantera nycklar

Du kan visa en lista med alla nycklar som har åtkomst till din Model Y genom att trycka på Reglage > Lås. En ikon visas bredvid varje nyckel för att ange om nyckeln är en telefonnyckel, ett nyckelkort eller en fjärrnyckel. Använd den här listan för att hantera nycklar som kan låsa och låsa upp Model Y. Om du vill lägga till eller ta bort nycklar, se Lägga till och ta bort nycklar.

Model Y har stöd för upp till 19 nycklar. När du har nått den här gränsen måste du ta bort en nyckel innan du kan lägga till en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda samma nyckel till fler än en Model Y. På så sätt behöver du inte handskas med flera nycklar när du byter fordon. Om du anpassar namnet på ett parkopplat nyckelkort eller fjärrnyckel på en Model Y (genom att trycka på pennikonen) kommer även andra Model Y som är parkopplade med nyckelkortet eller fjärrnyckeln att visa det ändrade namnet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du leasar fordonet kontaktar du leasingföretaget för att lägga till eller ta bort nycklar.

Lägga till och ta bort nycklar

Lägga till en ny nyckel:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill lägga till en fjärrnyckel ska du se till att den har rumstemperatur. Det kan vara svårt att parkoppla en mycket kall fjärrnyckel.
 1. På pekskärmen trycker du på Reglage > Lås > Nycklar > Lägg tll nyckel.
 2. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen. När det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln känns igen tar du bort det/den från kortläsaren.
 3. Läs av ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan har parkopplats med fordonet för att bekräfta parkoppling med ny nyckel.
 4. När den nya nyckeln är tillagd finns den med i listan över nycklar. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Ta bort en nyckel:

Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att låsa och låsa upp Model Y (om du t.ex. har förlorat din telefon, ditt nyckelkort osv.) följer du dessa steg för att ta bort nyckeln.

 1. På pekskärmen ska du trycka på Reglage > Lås.
 2. Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande skräpikon.
 3. När du får en uppmaning läser du av en redan parkopplad nyckel på kortläsaren för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model Y behöver alltid minst ett parkopplat nyckelkort eller en parkopplad fjärrnyckel. Om det endast finns ett nyckelkort kvar i nyckellistan kan du inte ta bort det.

Ersätta ett nyckelkort

Om du förlorat ett nyckelkort kan du köpa ett ersättningskort i Tesla-butiken. Vid parkoppling följer du stegen i Lägga till och ta bort nycklar. Kom ihåg att, av säkerhetsskäl, ta bort dina gamla nyckelkort från Reglage > Lås > Nycklar.

Om du tappat båda nyckelkorten bokar du en tid för service via mobilappen för att ersätta dem och parkoppla nya nyckelkort.