Starta lågspänningsbatteriet (litiumjontyp) med startkablar

Fordon som tillverkats i Gigafactory Shanghai efter ungefär oktober 2021 och i Fremont-fabriken efter ungefär december 2021 har ett lågspänningsbatteri av litiumjontyp.

 1. Öppna motorhuven:
 2. Ta bort underhållspanelen genom att dra den uppåt för att frigöra klämmorna i klädseln som håller den på plats.
 3. Om det finns ett HEPA-filter ska HEPA-filterpackningen försiktigt vikas mot fordonets front så att du får åtkomst till låg spänning-polen.
  Bild som visar en behandskad hand som viker HEPA-filterpackningen.
 4. Dra tillbaka den svarta tätningen för att få fram pluspolen. Ta bort det röda skyddet och anslut den externa lågspänningsströmkällans röda positiva (+) kabel till den röda positiva (+) polen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Undvik skador på bilen genom att inte låta den positiva kabeln komma i kontakt med andra metallkomponenter.
  lågspänningsströmkällans positiva kabel ansluts till pluspolen.
 5. HEPA-filtrets bult (visas nedan) fungerar som negativ startpol (−). Anslut lågspänningsströmkällans svarta negativa (-) kabel till den svarta negativa HEPA-polen.
  lågspänningsströmkällans negativa kabel ansluts till minuspolen.
 6. Slå på den externa strömförsörjningen (läs mer i tillverkarens anvisningar) i 20 sekunder och slå sedan av eller koppla från strömförsörjningen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Om du låter strömförsörjningen vara på längre än 20 sekunder kan det hända att lågspänningsbatteriet inte återhämtas av sig självt och bilen inte kan växlas till körläge. Om detta inträffar kopplar du bort strömförsörjningen och lågspänningsbatteriet. Sedan återansluter du lågspänningsbatteriet för att möjliggöra ett nytt återhämtningsförsök.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du försöker aktivera transportläget (för att vinscha upp bilen på ett transportfordon med flak) behöver lågspänningsbatteriet inte återhämtas. Låt strömförsörjningen vara ansluten kontinuerligt tills bilen har säkrats.
 7. Öppna förardörren och vänta i två minuter.
 8. Kontrollera att bilen kan växlas till körläge.
 9. Sätt tillbaka underhållspanelen genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 10. Stäng motorhuven.