Lossa laddningskabeln manuellt

Om de vanliga metoderna för att lossa laddningskabeln från laddningsuttaget (med knappen på laddningshandtaget, pekskärmen eller mobilappen) inte fungerar kan du prova att hålla ned knappen för det bakre bagageutrymmet som finns på tillbehöret fjärrnyckeln (i förekommande fall) i 1–2 sekunder. Följ noggrant de här stegen om den fortfarande inte lossas:

 1. Kontrollera att Model Y inte laddar aktivt genom att visa laddningsskärmen på pekskärmen. Om det behövs trycker du på Stoppa laddning.
 2. Öppna det bakre bagageutrymmet.
 3. Dra laddkontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Dra inte i upplåsningsvajern samtidigt som du försöker lossa laddningskabeln från laddkontakten. Dra alltid i upplåsningsvajern innan du försöker lossa laddningskabeln. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar och allvarlig skada.
  upplåsningsvajer med en pil som pekar nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Upplåsningsvajern kan ligga nedsänkt i öppningen i klädseln.
 4. Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd endast upplåsningsvajern i situationer där du inte kan lossa laddningskabeln från laddkontakten med de vanliga metoderna. Upprepad användning kan skada upplåsningsvajern eller laddningsutrustningen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du får inte utföra denna procedur när fordonet laddas eller om några orange högspänningsledare är blottade. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar, allvarlig personskada och fordonsskada. Om du är osäker på hur den här proceduren utförs på ett säkert sätt kontaktar du närmaste Service Center.