Starta lågspänningsbatteriet (blysyretyp) med startkablar

Fordon som tillverkats i Gigafactory Shanghai före ungefär oktober 2021 och i Fremont-fabriken före ungefär december 2021 har ett lågspänningsbatteri av blysyretyp.

Om du hjälpstartar Model Y med hjälp av ett annat fordon ska du följa fordonstillverkarens anvisningar. Följande instruktioner utgår från att du använder en extern strömförsörjning på låg spänning (till exempel en starthjälp).

 1. Öppna motorhuven:
 2. Ta bort underhållspanelen genom att dra den uppåt för att frigöra klämmorna i klädseln som håller den på plats.
 3. Om det finns ett HEPA-filter ska HEPA-filterpackningen försiktigt vikas mot fordonets front så att det får åtkomst till låg spänning-batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Utrymmet för att komma åt låg spänning-batteriet är begränsat. Ta eventuellt bort tryckklämmorna från det bakre luftintaget för att underlätta.
 4. Anslut låg spänning-strömkällans positiva (+) röda kabel till den positiva (+) röda terminalen på låg spänning-batteriet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Låt inte den positiva kabeln komma i kontakt med andra metallkomponenter, som batteriets fästbygel, eftersom Model Y kan skadas då.
 5. Anslut låg spänning-strömkällans negativa (-) svarta kabel till den negativa (-) svarta terminalen på låg spänning-batteriet.
 6. Slå på den externa strömförsörjningen (läs mer i tillverkarens anvisningar). Tryck på pekskärmen för att väcka den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det kan ta flera minuter att få tillräckligt med ström för att väcka pekskärmen.
 7. När du inte längre behöver den externa låg spänning-strömmen kopplar du bort båda kablarna från terminalerna på batteriet. Börja med den negativa (-) svarta kabeln.
 8. Sätt tillbaka kupéintagets klädselpanel genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 9. Sätt tillbaka underhållspanelen genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 10. Stäng motorhuven.

Om du byter ut blysyrabatteriet mot ett batteri av en annan modell måste du ändra gateway-konfigurationen på fordonets pekskärm. Mer information finns i servicehandboken.