Montering och borttagning av kulfästet (Nordamerika)

Släpvagnspaketet till Model Y innehåller ingen dragkula. Du måste köpa en dragkula som lämpar sig för den typ av släpvagn som används. Dragbalken till Model Y är kompatibel med en dragkula på upp till 8,5 tum (22 cm) och en stigning på upp till 0,75 tum (2 cm). Använd inte någon annan typ av dragkula som inte uppfyller de här kraven.

Bild som visar lämpliga tröskelvärden för dragkulan.

Montera en dragkula:

 1. Använd ett tunt objekt, till exempel en smörkniv eller en spårskruvmejsel, för att bända runt dragkroksskyddets kanter och lossa de 15 klämmorna som fäster skyddet på den bakre inklädnaden. Förvara dammskyddet på en säker plats.
  Bild som visar det lossade dammskyddet.
 2. Ta vid behov bort saxsprinten från låsbulten och skjut ut låsbulten ur dragkroksenheten.
 3. Skjut in dragkulehållaren i dragkroksenheten.
 4. Rikta in hålet i dragkulehållaren med hålet i dragkroksenheten.
 5. Skjut låsbulten genom dragkroksenheten/dragkulehållaren.
 6. Sätt i saxsprinten i hålet i låsbultens ände.

Ta bort en dragkula:

 1. Ta bort saxsprinten från låsbulten och skjut ut låsbulten ur dragkulehållaren/dragkroksenheten.
 2. Dra ut dragkulehållaren ur dragkroksenheten.
 3. Sätt tillbaka dammskyddet på dragkrokens uttag och förvara dragkulan på en säker plats.

Ta bort dragkroken

Ta bort dragkroken när körningen med släpvagn avslutats:

 1. Sätt i nyckeln och vrid för att rikta in nyckelns övre del med upplåsningsikonen.
 2. Håll stadigt i dragkrokens nedre del för att (förhindra att den faller till marken). Dra ut låscylindern cirka 0,5 och vrid den medurs tills låsikonen hamnar längst upp. Vid den här tidpunkten är låscylindern olåst i öppet läge och dragkroken faller ut ur uttaget.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Var försiktig när du vrider låscylindern. Om den inte låses i "öppet" läge dras den automatiskt tillbaka till det ursprungliga "stängda” läget och kan klämma dina fingrar.
 3. Sätt tillbaka dammskyddet över dragkrokens uttag genom att trycka fast tryckklämmorna för att förhindra att smuts ansamlas inne i uttaget.
 4. Stäng dammskyddet på dragkrokens låscylinder och förvara dragkroken på en säker plats.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Underhåll dragkroken genom att regelbundet smörja den med fett som inte innehåller harts.