Deli in dodatki

Deli, dodatki in prilagoditve

Uporabljajte le originalne dele in dodatke Tesla. Tesla na delih izvaja stroga testiranja, s katerimi zagotavlja njihovo ustreznost, varnost in zanesljivost. Te dele kupite od družbe Tesla, kjer so strokovno nameščeni in kjer lahko dobite strokovni nasvet glede prilagoditev za vozilo Model Y. Dodatke lahko kupite v trgovinah Tesla ali prek spleta na naslovu www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
nekateri dodatki morda ne bo na voljo v vaši regiji.

Družba Tesla ne more oceniti delov, ki jih proizvajajo drugi distributerji, in zato ne prevzema nobene odgovornosti, če na svojem vozilu Model Y uporabljate dele, ki jih ne proizvaja družba Tesla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nameščanje neodobrenih delov in dodatkov oziroma izvajanje neodobrenih prilagoditev lahko vpliva na zmogljivost vozila Model Y in varnost potnikov v vozilu. Garancija ne pokriva škode, ki jo povzroči uporaba ali namestitev neodobrenih delov oziroma izvajanje neodobrenih prilagoditev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Družba Tesla ne prevzema odgovornosti za smrt, osebne poškodbe ali škodo, povzročeno zaradi namestitve neodobrenih dodatkov ali izvajanja neodobrenih prilagoditev.

Popravila karoserije

Če je bilo vaše vozilo Model Y vključeno v trku, se obrnite na družbo Tesla oziroma na avtokleparsko delavnico, pooblaščeno s strani družbe Tesla, ter tako poskrbite, da bo vozilo popravljeno z originalnimi deli družbe Tesla. Družba Tesla je izbrala in odobrila avtokleparske delavnice, ki zadovoljujejo strogim zahtevam glede usposabljanja, opreme, kakovosti in zadovoljstva strank.

Nekatere delavnice in zavarovalnice vam bodo morda zaradi prihrankov svetovale uporabo neoriginalne opreme ali rabljenih delov. Vendar tovrstni deli ne ustrezajo visokim standardom družbe Tesla glede kakovosti, prileganja in odpornosti na rjo. Poleg tega garancija ne krije neoriginalne opreme in rabljenih delov (in vsakršne morebitne škode ali okvare, ki bi jih ti lahko povzročili).

Zamenjava filtrov kabine

Vozila Model Y so opremljena z zračnimi filtri, ki preprečujejo vstop cvetnega prahu, industrijskih padavin, cestnega prahu in drugih delcev v kabino skozi zračnike. Tesla priporoča menjavo teh filtrov na 2 leti (vsako leto na Kitajskem). Filtre kabine je mogoče kupiti v trgovini Tesla (ali https://shop.tesla.cn/ za Kitajsko).

Zamenjava filtrov kabine:

 1. Izklopite sistem klimatske naprave.
 2. Sprednji sovoznikov sedež potisnite povsem nazaj in odstranite sovoznikovo preprogo.
 3. S pripomočkom za odstranjevanje sponk nato previdno sprostite pritrdilne sponke, s katerimi je sovoznikova talna plošča pritrjena na instrumentno ploščo. Nato pridržite talno ploščo, odklopite oba električna konektorja in talno ploščo odmaknite na stran.
  • Za luč med sproščanjem priključka previdno pritisnite na jeziček.
  • Za zvočnik previdno usmerite priključek v vozilu tako, da se jeziček med sprostitvijo priključka sprosti iz odprtine v priključku na talni plošči.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Med odklopom priključka bodite pozorni, da ne povlečete žic, sicer lahko pride do škode. Pri odklopu priključkov bodite pozorni, da povlečete plastični del priključka.
 4. Z orodjem za odstranjevanje obloge z zgornje strani proti dnu previdno odstranite desno ploščo osrednje konzole.
 5. Odstranite 6 mm vijak, s katerim je pritrjen pokrov filtra kabine na modul za gretje, zračenje in klimatizacijo (HVAC), nato pa pokrov filtra kabine sprostite in ga odmaknite na stran. Nekatera vozila imajo namesto vijaka 6 mm jezičke: s palcem in kazalcem stisnite oba jezička na dnu pokrov filtra kabine. Pokrov nagnite navzven, da ga odstranite.
 6. Izvlečna jezička zgornjega filtra kabine preklopite navzven.
 7. Pridržite jezička zgornjega filtra kabine, in zgornji filter izvlecite iz modula HVAC.
 8. Pridržite zgornji jeziček spodnjega filtra kabine, ga povlecite navzgor in izvlecite iz modula HVAC.
 9. Pazite, da so puščice na obeh novih filtrih obrnjene proti zadnjemu delu vozila, nato pa spodnji filter kabine vstavite v modul HVAC in ga spustite na ustrezno mesto. Nato nad spodnjega vstavite še zgornji filter kabine.
 10. Jezička preklopite navznoter in tako omogočite namestitev pokrova filtra kabine.
 11. Pokrov filtra kabine namestite tako, da vstavite jeziček spodnjega pokrova in tega pritrdite s 6 mm vijakom. Vijak zategnite z zateznim momentom 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. Pri vozilih, ki imajo namesto vijaka 6 mm jezičke: zgornjo zarezo pokrova filtra kabine premaknite do ustreznega položaja in nato zavarujte jezička na dnu modula HVAC.
 12. Znova priklopite oba električna konektorja na dele sprednje sovoznikove talne plošče, nato pa pokrov pritrdite s pritrdilnimi sponkami.
 13. Desno stran plošče poravnajte s sprednjo in zadnjo režo za poravnavo na osrednji konzoli, nato pa ploščo potisnite na mesto, da se vse sponke popolnoma zaskočijo.
 14. Znova namestite sovoznikovo preprogo, nato pa sovoznikov sedež znova pomaknite naprej.

Zamenjava nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Da se izognete škodi, ki je garancija ne krije, zamenjajte nizkonapetostni svinčevo-kislinski akumulator samo z isto vrsto akumulatorja. Nizkonapetostni svinčevo-kislinski akumulator za severnoameriška vozila je AtlasBX/Hankook 85B24LS 12V 45Ah. V lokalnem servisnem centru lahko kupite nov svinčevo-kislinski nizkonapetostni akumulator, ki je združljiv z vašim vozilom.

Izvedite naslednji postopek za zamenjavo svinčevo-kislinskega nizkonapetostnega akumulatorja. Nosite primerno osebno varovalno opremo (kot so varnostna očala, usnjene rokavice, ko rokujete s svinčevo-kislinskim akumulatorjem, itd.).

Odstranjevanje:

 1. Pripravite vozilo na odstranjevanje nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja:
  1. Vozilo mora biti v prestavi za parkiranje.
  2. Spustite vsa okna.
  3. Odpiranje sprednjega prtljažnika.
  4. Pustite vrata odprta in podprta, tako da se lahko vrnete v vozilo, če je potrebno.
  5. Odklopite polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje.
 2. V sprednjem prtljažniku odstranite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika vozila, tako da pod ploščo vstavite majhno ploščato orodje, ki ne pušča prask, ali prste. Povlecite, da sprostite sponke in odmaknite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika na stran.
  Slika vozila z odprtim sprednjim prtljažnikom in označeno zadnjo oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika
 3. Če je vozilo opremljeno s filtrom HEPA, ga odstranite:
  1. Z 10-mm ključem odstranite vijak, ki pritrjuje vrat posode s tekočino za pranje stekel na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
   Povečan prikaz vijaka, s katerim je vrat posode s tekočino za pranje stekel privit na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
  2. Z vozila odstranite vrat posode sistema za pranje stekel. Če je posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla polna, lahko tekočina izteka.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Ni vam treba odstraniti cevi z vratu.
   Povečan prikaz jezičkov, s katerimi je pritrjen vrat posode sistema za pranje stekel
  3. Z 10-mm ključem odvijte vijaka (x2), s katerima je sklop filtra HEPA privit na vozilo.
   Označena vijaka (x2) na sklopu filtra HEPA
  4. Odstranite sklop filtra HEPA iz vozila, tako da nagnete zadnji rob sklopa filtra navzgor mimo posode za zavorno tekočino. Dvignite sklop filtra iz vozila in pazite, da ne zadenete ali poškodujete drugih komponent.
   Slika, ki prikazuje kako sklop filtra HEPA dvignete in odstranite iz vozila
 4. Izklopite vozilo, tako da se pomaknete do možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Izklop na zaslonu na dotik.
 5. Odklopite reševalno zanko, tako da potisnete rdeči zaklepni jeziček proti sebi in pritisnete črni jeziček.
  Puščica, ki prikazuje odklapljanje reševalne zanke
 6. Z 10-mm ključem zrahljajte matico, ki pritrjuje sponko negativnega (-) terminala na negativni (-) priključek na svinčevo-kislinskem akumulatorju. Sprostite sponko terminala z negativnega (-) priključka.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno sponko negativnega (-) terminala
 7. Z 10-mm ključem sprostite pokrovček terminala in zrahljajte matico, ki pritrjuje sponko pozitivnega (-) terminala na pozitivni (-) priključek na svinčevo-kislinskem akumulatorju. Sprostite sponko terminala s pozitivnega (+) priključka in pokrijte sponko priključka s suho krpo.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Ne dovolite, da sponka pozitivnega terminala (+) pride v stik z bližnjimi komponentami, kot so zadrževalni okvir svinčevo-kislinskega akumulatorja ali hladilni vodi klimatske naprave.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno sponko pozitivnega (+) terminala
 8. Odklopite cev zračnika s strani svinčevo-kislinskega akumulatorja z negativnim (-) terminalom.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno cevjo zračnika
 9. Zrahljajte matico na zadrževalniku akumulatorja na vrhu svinčevo-kislinskega akumulatorja z 10-mm ključem. Da sprostite zadrževalnik akumulatorja, odpnite pašček in ga potisnite nazaj. Po potrebi nagnite zadrževalnik akumulatorja nazaj, da ne zdrsne v vozilo.
  Puščice kažejo rahljanje matice in izvlek zadrževalnika navzgor in ven
 10. Z uporabo ročaja akumulatorja previdno odstranite svinčevo-kislinski akumulator, ob čemer pazite, da se ne dotika ali poškoduje bližnjih komponent.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Ob dvigu svinčevo-kislinskega akumulatorja iz vozila stojte pred vozilom in uporabljajte pravilno tehniko dvigovanja. Svinčevo-kislinski akumulator tehta približno 12 kg. V nasprotnem primeru lahko pride do hude telesne poškodbe.
  Primer nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja
 11. Preglejte novi svinčevo-kislinski akumulator, da se prepričate, da je rdeči vtič v ohišju na strani s pozitivnim (+) terminalom. Če novi svinčevo-kislinski akumulator nima rdečega vtiča, z majhnim orodjem za odstranjevanje obloge prenesite rdeči vtič iz starega akumulatorja v novega.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Zavrzite stari svinčevo-kislinski akumulator v skladu z lokalnimi zakoni, npr. predajte ga v obrat za recikliranje baterij. Ob transportu hranite svinčevo-kislinski akumulator v pokončnem položaju in ga postavite na brisačo ali karton.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označenim rdečim vtičem

Namestitev:

 1. Previdno namestite novi svinčevo-kislinski akumulator, ob čemer pazite, da se ne dotikate ali poškodujete bližnjih komponent.
 2. Namestite zadrževalnik svinčevo-kislinskega akumulatorja in uporabite 10-mm ključ, da zategnete matico, ki ga pritrjuje na 12-voltni akumulator. Privijte matico s 6 Nm.
  Bližnji posnetek označenega zadrževalnika akumulatorja in matice
 3. Znova povežite reševalno zanko.
  Puščica prikazuje povezovanje reševalne zanke
 4. Odstranite zaščitna pokrovčka s pozitivnega (+) in negativnega (-) priključka na novem svinčevo-kislinskem akumulatorju.
 5. Priključite pozitivni (+) terminal, tako da namestite sponko čez pozitivni (+) priključek. Z 10-mm ključem privijte matico s 6 Nm.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno sponko pozitivnega (+) terminala
 6. Namestite pokrovček pozitivnega (+) terminala.
 7. Priključite negativni (+) terminal, tako da namestite sponko čez negativni (+) priključek. Z 10-mm ključem privijte matico s 6 Nm.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno sponko negativnega (-) terminala
 8. Priklopite cev zračnika na strani svinčevo-kislinskega akumulatorja z negativnim (-) terminalom.
  Bližnji posnetek nizkonapetostnega svinčevo-kislinskega akumulatorja z označeno cevjo zračnika
 9. Odprite eno od vrat vozila, da se prepričate, da je napajanje pravilno obnovljeno in se zaslon na dotik vklopi (to lahko traja nekaj minut).
 10. Če je vozilo opremljeno s filtrom HEPA, ga namestite:
  1. Previdno namestite sklop filtra HEPA, ob čemer pazite, da se ne dotikate ali poškodujete bližnjih komponent.
   Slika, ki prikazuje ponovno namestitev sklopa filtra HEPA z vstavitvijo v vozilo
  2. Z 10-mm ključem zategnite vijaka (x2) in ju privijte na 5 Nm.
   Označena vijaka (x2) na sklopu filtra HEPA
  3. Poskrbite, da O-tesnilo na vratu posode sistema za pranje stekla popolnoma naseda, nato namestite vrat, tako da ga vstavite v posodo sistema za pranje stekla.
   Povečan prikaz O-tesnila na vratu posode sistema za pranje stekel s puščico, usmerjeno v posodo
  4. Potegnite cev tako, da jo jeziček pritrjuje.
   Povečan prikaz jezičkov, s katerimi je pritrjen vrat posode sistema za pranje stekel
  5. Uporabite 10-mm ključ, da namestite vijak, ki pritrjuje vrat posode s tekočino za pranje vetrobranskega stekla na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika. Privijte vijak s 5 Nm.
   Povečan prikaz vijaka, s katerim je vrat posode s tekočino za pranje stekel privit na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
 11. Znova namestite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika tako, da poravnate sponke v njihove odprtine v sprednjem prtljažniku. Pritisnite navzdol, da se zaskočijo na mestu. Sponke slišno kliknejo, ko so pritrjene.
  Slika vozila z odprtim sprednjim prtljažnikom in označeno zadnjo oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika
 12. Zaprite sprednji prtljažnik. Če je bilo prej na zaslonu na dotik prikazano opozorilo, da je treba zamenjati nizkonapetostni akumulator, se prepričajte, da ni več prikazano.

Uporaba oddajnikov RFID

Pri namestitvi oddajnika RFID (ki jih uporabljajo številni avtomatizirani sistemi za cestninjenje) v notranjost vozila Model Y položite oddajnik ob vzvratno ogledalo. To daje najboljše rezultate in med vožnjo ne ovira vašega vidnega polja. Za informacije o določenih načinih namestitve glejte navodila proizvajalca oddajnika RFID.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Oddajnik, zaščiten pred vremenskimi vplivi, lahko namestite tudi na sprednjo registrsko tablico.

Nameščanje sprednjega okvira za registrsko tablico

Da bi zadovoljili lokalne predpise, ki pogojujejo registrsko tablico na sprednjem delu vozila, je Model Y opremljen z okvirjem za registrsko tablico. Ta okvir se prilega obliki sprednjega odbijača vozila in je pritrjen z močnim lepilnim sredstvom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla priporoča, da ta postopek izvajate na čistem, suhem vozilu na topel dan. Hladne in/ali mokre vremenske razmere lahko povzročijo slabše delovanje lepilnega sredstva.

Če želite namestiti sprednji okvir za registrsko tablico:

 1. Priskrbite izopropilni alkohol in preizkusite njegovo delovanje na manj vidnem delu obarvane površine vozila, da se prepričate, da ne bo poškodoval ali odstranil barve.
 2. Območje namestitve očistite z izopropilnim alkoholom in počakajte vsaj eno minuto, da se posuši.
 3. V celoti odstranite zaščitni trak z lepilnega sredstva na vrhu okvirja in delno odstranite trak na vrha lepilnega sredstva na vsaki strani. Spodnji polovici zaščitnega traku na vsaki strani zaenkrat še pustite prilepljeni in prepognite odlepljeni zaščitni trak navzven, tako da ga boste lažje odstranili, ko boste okvir poravnali na odbijač.
  Hrbtna stran okvirčka registrske tablice, ki ima zgoraj in ob straneh delno odstranjen trak.
 4. Zgornji del okvirja za registrsko tablico nagnite stran od odbijača (da se ne bi zalepil na napačno mesto) te poravnajte spodnji središčni del okvirja za registrsko tablico s središčem mreže, kot je prikazano na sliki.
  Puščice, ki prikazujejo, da poravnajte spodnji srednji del registrske tablice s sredino mreže.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pri nameščanju okvirja bodite kar se da natančni, saj ga ne boste več mogli prestaviti, ko bo enkrat zalepljen na odbijač.
 5. Ko je okvir pravilno poravnan, položite še zgornji del okvirja na odbijač in pritisnite, tako da lepilno sredstvo dobro prime.
  Puščice, ki prikazujejo, da pritisnite zgornji del okvirčka registrske tablice ob odbijač.
 6. Odstranite preostale trakove s strani okvirja in nato čvrsto pritisnite okvir na odbijač ter preverite, da lepilno sredstvo dobro drži na vseh mestih.
 7. Ko je okvir čvrsto pritrjen, uporabite štiri priložene vijake in z njimi pričvrstite registrsko tablico v okvir (privijte s silo 3 Nm).
  Sprednji del vozila z označenimi vijaki za pritrditev okvirčka registrske tablice.