Zagon in izklop

Zagon

Ob odpiranju vrat za vstop v vozilo Model Y vklopite zaslon na dotik in lahko upravljate vse upravljalne elemente. Za vožnjo vozila Model Y:
  1. Pritisnite zavorno stopalko – vozilo Model Y se vklopi in je pripravljeno za vožnjo.
  2. Izberite prestavo – premaknite prestavno ročico navzdol za vožnjo naprej ali navzgor za vzvratno vožnjo (glejte ).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je omogočena funkcija Koda PIN za zagon (glejte #GUID-DE58F4BD-2534-4225-8A71-0D067884EE19), morate pred vožnjo vozila Model Y na zaslonu na dotik vnesti veljavno kodo PIN.

Vse, kar morate vedeti med vožnjo vozila Model Y, se prikazuje na zaslonu na dotik.

Vožnja je onemogočena – potrebno je seznanjanje

Če vozilo Model Y ne zazna ključa, ko pohodite zavorno stopalko (daljinski ključ ali telefon kot ključ ni zaznan ali pa sta pretekli dve minuti, odkar ste uporabili kartico), se na zaslonu na dotik izpiše sporočilo, ki vas obvešča, da je za vožnjo potrebno seznanjanje.

Če vidite to sporočilo, položite kartico za držala za pijačo, kjer jo bo lahko prebral oddajnik RFID. Časovni okvir dveh minut se bo ponovno pričel, vozilo Model Y pa lahko znova zaženete tako, da pohodite zavorno stopalko.

Številni dejavniki lahko vplivajo na to, ali lahko vozilo Model Y zazna telefon kot ključ ali daljinski ključ (na primer skoraj prazna oziroma prazna baterija v napravi, zaradi katere naprava ne more več komunicirati prek povezave Bluetooth).

Telefon kot ključ, daljinski ključ ali kartico imejte vedno pri sebi. Po vožnji mora ključ ponovno zagnati Model Y, ko se ta izklopi. Ko zapustite Model Y, morate za ročno ali samodejno zaklepanje Model Y ključ imeti ob sebi.

Izklop

Ko zaključite vožnjo, prestavite v prestavo za parkiranje, tako da pritisnete gumb na koncu prestavne ročice. Ko vozilo Model Y zapustite skupaj s telefonom kot ključem in daljinskim ključem, se samodejno izključi ter hkrati izključi tudi zaslon na dotik.

Model Y se prav tako samodejno izključi, ko je 30 minut v prestavi za parkiranje (Park), tudi če še sedite na sovoznikovem sedežu.

Čeprav to običajno ni potrebno, lahko vozilo Model Y izključite, ko sedite na voznikovem sedežu, vendar se vozilo ne sme premikati. Pritisnite možnost Upravljalni elementi > Varnost in zaščita > Izklop napajanja. Model Y se samodejno znova vključi, če pohodite zavorno stopalko ali pritisnete zaslon na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y samodejno prestavi v prestavo za parkiranje, ko zazna, da izstopate iz vozila (ko na primer odpnete voznikov varnostni pas in vozilo skoraj miruje). Če prestavite v prosti tek, vozilo Model Y prestavi v prestavo za parkiranje, ko odprete vrata, da bi izstopili. Če želite, da vozilo Model Y ostane v prostem teku, boste morali aktivirati način prevažanja (glejte ).

Ponovni zagon vozila

Če kaže znake neobičajnega delovanja ali prikazuje neopisno opozorilo, lahko vklopite in izklopite Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je zaslon na dotik neodziven ali kaže znake neobičajnega delovanja, ga znova zaženite, preden izklopite in vklopite vozilo (glejte Ponovni zagon zaslona na dotik).
  1. Izberite prestavo za parkiranje.
  2. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Varnost > Izklop napajanja.
  3. Počakajte vsaj dve minuti pred naslednjo interakcijo z vozilom. Ne odpirajte vrat, ne pritiskajte zavorne stopalke, ne dotikajte se zaslona na dotik itd.
  4. Po dveh minutah, pohodite zavorno stopalko ali odprite vrata, da zbudite vozilo.