Ključi

Vrste ključev

Model Y podpira naslednje vrste ključev:
 • Telefon kot ključ – kot ključ lahko nastavite osebni telefon, ki bo z vozilom Model Y komuniciral prek povezave Bluetooth. Telefon kot ključ podpira samodejno zaklepanje in odklepanje.
 • Kartica ključa – družba Tesla ponuja kartico, ki komunicira z vozilom Model Y prek signalov radiofrekvenčne identifikacije kratkega dosega RFID. Kartica se uporablja za "seznanjanje" telefona, ki bo sodeloval z vozilom Model Y, in za dodajanje ali odstranjevanje drugih ključev. V nasprotju s telefonom kot ključem in daljinskim ključem kartica ne podpira samodejnega zaklepanja in odklepanja. V primerih, ko ima telefon kot ključ prazno baterijo oziroma ga izgubite ali vam ga ukradejo, za odklepanje, vožnjo in zaklepanje vozila Model Y uporabite kartico.
 • Daljinski ključ – z uporabo gumbov na daljinskem ključu (dodatna oprema) odpirate prtljažnik spredaj in prtljažnik zadaj ter odklepate, zaklepate in vozite vozilo Model Y. Daljinski ključ prav tako podpira samodejno zaklepanje in odklepanje, če je na voljo v vaši regiji (glejte #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B) in lahko ga uporabite kot nadomestni ključ.

Model Y podpira do 19 ključev, vključno s seznanjenimi telefoni, karticami in največ štirimi daljinskimi ključi.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pri vožnji ne pozabite vzeti ključa s sabo. Čeprav lahko peljete z vozilom Model Y stran od njegovega ključa, ga ne boste mogli znova napolniti, ko se bodo baterije izpraznile.

Telefon kot ključ

Uporaba telefona kot ključa je priročen način za uporabo svojega vozila Model Y. Ko se približate vozilu, bo zaznan vaš signal Bluetooth in vrata se bodo odklenila, ko boste povlekli kljuko. Podobno se vrata samodejno zaklenejo (če je funkcija Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila vklopljena, glejte #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B), ko izstopite iz vozila in ga zapustite skupaj s telefonom.

Preden lahko telefon začnete uporabljati v sodelovanju z vozilom Model Y, sledite tem korakom, da ga seznanite:

 1. Prenesite mobilno aplikacijo Tesla v svoj telefon.
 2. V mobilno aplikacijo Tesla se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če želite svoj telefon uporabljati v sodelovanju z vozilom Model Y, morate ostati prijavljeni v svoj račun Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če je z vašim računom Tesla povezanih več vozil, se prepričajte, da je v mobilni aplikaciji trenutno izbrano vozilo, do katerega želite dostopati prek mobilne aplikacije.
 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni:
  • Splošne nastavitve Bluetooth vašega telefona morajo biti omogočene.
  • Bluetooth mora biti omogočen v nastavitvah telefona za Tesla mobilno aplikacijo. V telefonu na primer odprite možnost Nastavitve, izberite mobilno aplikacijo Tesla in vklopite možnost Bluetooth.
  • Dostop do vaše lokacije mora biti omogočen. Odprite Tesla mobilno aplikacijo v nastavitvah vašega telefona in izberite Lokacija > Vedno. Za najboljšo uporabniško izkušnjo pustite, da mobilna aplikacija deluje v ozadju.
  • Mobilni dostop mora biti omogočen na zaslonu na dotik vozila (Upravljalni elementi > Varnost > Dovoli mobilni dostop).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Model Y z vašim telefonom komunicira prek povezave Bluetooth. Upoštevajte, da mora imeti telefon zadostno napolnjeno baterijo, da lahko poganja povezavo Bluetooth, in da številni telefoni onemogočijo Bluetooth, ko je baterija pri koncu moči.
 4. Ko ste v vozilu ali njegovi bližini, odprite mobilno aplikacijo Tesla in se dotaknite možnosti Nastavi telefon kot ključ na glavnem zaslonu ali se premaknite do možnosti Zaščita > Nastavi telefon kot ključ. Sledite ukazom na mobilni aplikaciji in zaslonu na dotik vozila za nastavitev svojega telefona kot ključ.

Če želite prikazati seznam ključev, ki lahko trenutno dostopajo do vozila Model Y, ali če želite odstraniti telefon kot ključ, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Ključavnice (glejte Upravljanje ključev).

Model Y lahko poveže do tri telefone kot ključe hkrati. Če so zaznani več kot trije telefoni s ključem in želite odobriti ali seznaniti drug telefon, odstranite že povezane telefone s ključi iz dosega ali izključite njihove vmesnike Bluetooth.

Ko je telefon odobren, ne potrebuje več internetne povezave, da bi z vozilom Model Y komuniciral kot ključ. Če želite telefon uporabljati prostoročno, dostopati do telefonskih stikov, predvajati večpredstavnostne vsebine s svojega telefona itd., ga morate prav tako seznaniti in ga povezati kot napravo Bluetooth (glejte ).

Za zaklepanje/odklepanje vozila lahko uporabite nekatere pametne telefone z zmožnostjo NFC na enak način, kot bi uporabili kartico. Mobilna aplikacija Tesla mora biti pravilno seznanjena z vozilom in v telefonu morate omogočiti funkcijo NFC. Ko jo omogočite, za zaklepanje ali odklepanje vrat zgolj pridržite telefon ob vratnem stebričku na voznikovi strani. Natančne informacije, kako to storite, najdete v navodilih za pametni telefon.

Kartica

Družba Tesla priskrbi dve kartici za vozilo Model Y, ki sta zasnovani tako, da se prilegata v denarnico.

Če želite za odklepanje in zaklepanje vozila Model Y uporabljati kartico, jo obrnite, kot je prikazano na sliki, in jo približajte čitalniku kartic, pod kamero avtopilota na stebričku vrat na voznikovi strani. Ko vozilo Model Y zazna kartico, utripnejo zunanje luči, ogledala se zaprejo ali razprejo (če je vključena funkcija zapiranja ogledal), oglasi se hupa (če je vključena možnost potrditvenega zvoka ob zaklepanju) in vrata se odklenejo ali zaklenejo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Stebrička vrat na voznikovi strani se boste morda morali dejansko dotakniti s kartico in morda jo boste morali ob oddajniku zadržati eno ali dve sekundi.
Slika osebe, ki se s kartico dotika vratnega stebrička na voznikovi strani.

Ko vstopite, vključite vozilo Model Y tako, da pritisnete zavorno stopalko v dveh minutah po odčitavanju kartice (glejte Zagon in izklop). Če čakate več kot dve minuti, morate ponovno izvesti seznanjanje, tako da položite kartico v bližino čitalnika kartic izza držal za pijačo na osrednji konzoli. Ko bo vaša kartica zaznana, se znova prične seznanitveno obdobje v trajanju dveh minut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je omogočeno, funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila (glejte #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B) deluje le z uporabo seznanjenega telefona kot ključa ali daljinskega ključa. Ko se s kartico odmaknete stran od vozila, se Model Y ne odklene/zaklene samodejno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Kartico vedno nosita s sabo v svoji torbici ali denarnici, da jo lahko uporabite kot rezervni ključ v primeru, ko ima vaš seznanjeni telefon prazno baterijo oziroma je izgubljen ali ukraden.

Daljinski ključ

Če ste dodatno kupili daljinski ključ, se lahko z njim hitro seznanite tako, da si ga predstavljate kot pomanjšano različico vozila Model Y, na katerem logotip Tesla predstavlja njegov sprednji del. Ključ ima tri gumbe, ki so na dotik mehkejši od ostale površine ključa.

 1. Prtljažnik spredaj – za odpenjanje prtljažnika spredaj dvokliknite gumb.
 2. Zaklepanje/odklepanje vseh vrat – kliknite enkrat, če želite zakleniti vrata in oba prtljažnika (vsa vrata in oba prtljažnika morajo biti zaprti). Dvokliknite, da odklenete vrata in oba prtljažnika.
 3. Prtljažnik zadaj - za odklepanje prtljažnika zadaj dvokliknite gumb. Če želite odpreti vrata vtičnice za polnjenje, držite pritisnjeno eno do dve sekundi.

Ko vstopite, vozilo Model Y vključite tako, da pohodite zavorno stopalko v dveh minutah po pritisku gumba za odklepanje na daljinskem ključu (glejte Zagon in izklop). Če čakate več kot dve minuti, morate znova pritisniti gumb za odklepanje ali položiti kartico v bližino čitalnika kartic izza držal za pijačo na osrednji konzoli. Ko bo vaš daljinski ključ zaznan, se prične odštevati obdobje dveh minut.

Ko se približujete oziroma oddaljujete od vozila Model Y, pri sebi pa imate daljinski ključ, vam daljinskega ključa ob pritiskanju na gumbe ni treba usmerjati proti vozilu Model Y, morate pa biti v dosegu delovanja.

Radijska oprema na podobni frekvenci lahko vpliva na ključ. Če se to zgodi, premaknite ključ na razdaljo najmanj 30 cm stran od drugih elektronskih naprav (telefonov, prenosnikov itd.).

Če je baterija daljinskega ključa prazna, ga lahko še vedno uporabljate za vožnjo tako, da ga poskenirate s čitalnikom kartic na stebričku na voznikovi strani (podobno kot bi storili s kartico).

Navodila za menjavo baterij najdete v poglavju #CONCEPT_DNV_ZGG_KFB.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Isti daljinski ključ lahko uporabite za več vozil Model Y, vendar ga morate prej seznaniti z njimi (glejte Upravljanje ključev). Vendar daljinski ključ deluje le z enim vozilom Model Y hkrati. Če želite torej uporabiti daljinski ključ za drugo vozilo Model Y, približajte plosko stran ključa čitalniku kartic na stebričku vrat na voznikovi strani.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y podpira do štiri različne daljinske ključe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Zaščitite ključ pred udarci, visokimi temperaturami in poškodbami zaradi tekočin. Izogibajte se stiku s topili, voski in jedkimi čistilnimi sredstvi.

Pasivno zaklepanje in odklepanje

Zaklepanje in odklepanje vozila Model Y z daljinskim ključem je priročno prostoročno. Čeprav morate imeti seznanjen ključ pri sebi, vam ga ni treba uporabiti. Model Y ima senzorje okoli vozila, ki lahko zaznajo prisotnost daljinskega ključa na razdalji približno dveh metrov. Zato imate lahko daljinski ključ v svojem žepu ali v torbici, ko pa želite odkleniti vozilo, preprosto primete za vratno kljuko. Ko nosite daljinski ključ pri sebi, lahko tudi prtljažnik odprete le s pritiskom na zunanjo vratno kljuko prtljažnika dvižna vrata, ne da bi morali pritisniti gumb na daljinskem ključu. Če je vključena funkcija Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila, se vozilo Model Y samodejno zaklene, ko ga zapustite in daljinski ključ ni več v dosegu (glejte #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B). Pasivno zaklepanje in odklepanje se samodejno omogoči, ko svoj daljinski ključ seznanite z vozilom Model Y.

Čeprav lahko isti daljinski ključ uporabite z več vozili, ne more biti sočasno seznanjen z več vozili. Če želite seznanjen daljinski ključ aktivirati z drugim vozilom, se s plosko stranjo dotaknite vratnega stebrička na voznikovi strani in kliknite gumb na daljinskem ključu za potrditev.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaradi varnosti se pasivno zaklepanje in odklepanje izklopi, če ključ miruje pet minut, ko je v dosegu vozila, ki ni v uporabi (če na primer stojite ob vozilu). V tem primeru morate stresti ali pritisniti gumb na daljinskem ključu, da znova aktivirate pasivno zaklepanje in odklepanje.

Zamenjava baterije daljinskega ključa

Ob normalni uporabi ima dodatni daljinski ključ baterijo, ki zdrži do enega leta, odvisno od različice daljinskega ključa in izbranih nastavitev vozila. Ko je stanje napolnjenosti baterije nizko, se na zaslonu na dotik pokaže sporočilo.

Če želite zamenjati baterijo daljinskega ključa:

 1. Z daljinskim upravljalnikom, ki je položen na mehko površino tako, da so gumbi obrnjeni navzdol, sprostite spodnji pokrovček z majhnim ploščatim pripomočkom.
 2. Odstranite baterijo, tako da jo dvignete iz sponk.
 3. Ne da bi se dotikali ploskih površin baterije, vstavite novo baterijo (vrste CR2032), tako da stran "+" gleda navzgor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pred vstavljanjem obrišite baterijo in se ne dotikajte ploske površine baterije. Prstni odtisi na ploski površini baterije lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Baterije CR2032 lahko kupite pri vsakem prodajalcu baterij.
 4. Pridržite spodnji pokrov pod kotom, poravnajte zavihke na pokrovu z ustreznimi režami na daljinskem ključu, nato pa odločno pritisnite pokrov na daljinski ključ, dokler se ne zaskoči na svojem mestu.
 5. Preskusite delovanje daljinskega ključa tako, da odklenete in zaklenete vozilo Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Baterije daljinskega ključa vsebujejo kemično nevarnost za opekline, zato jih je prepovedano zaužiti. Daljinski ključ vsebuje ploščato celično baterijo. Če ploščato celično baterijo zaužijete, lahko v dveh urah povzroči hude notranje opekline, ki so lahko smrtno nevarne. Nove in izrabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če se predalček za baterije ne zapira dovolj trdno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da je oseba zaužila baterijo ali jo vtaknila v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Upravljanje ključev

Za prikaz seznama vseh ključev, ki lahko dostopajo do vozila Model Y, pritisnite Upravljalni elementi > Ključavnice. Poleg vsakega od ključev je prikazana ikona, ki označuje, ali gre za telefon kot ključ, kartico ali daljinski ključ. Prek tega seznama lahko upravljate s ključi, ki imajo dostop do vašega vozila Model Y. Če želite dodati ali izbrisati ključe, glejte Dodajanje in odstranjevanje ključev.

Model Y podpira do 19 ključev. Ko dosežete to mejo, morate enega izmed ključev izbrisati, preden dodate novega.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Isti ključ lahko uporabite za več kot eno vozilo Model Y. Tako vam ni treba imeti opravka z več ključi, ko želite uporabiti drugo vozilo. Če spremenite ime seznanjene kartice ali daljinskega ključa na enem vozilu Model Y (tako, da pritisnete ikono svinčnika), bodo tudi vsa druga vozila Model Y, s katerimi je seznanjena kartica ali daljinski ključ, prikazovala spremenjeno ime.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če ste vozilo vzeli na lizing, se za dodajanje ali odstranjevanje ključev obrnite na lizinško družbo.

Dodajanje in odstranjevanje ključev

Dodajanje novega ključa:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko dodajate daljinski ključ, mora biti daljinski ključ na sobni temperaturi. Seznanjanje zelo hladnega daljinskega ključa je lahko neuspešno.
 1. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Ključavnice > Ključi > Dodaj ključ.
 2. Poskenirajte novo kartico ali daljinski ključ na čitalniku kartic za držali za pijačo na osrednji konzoli. Ko je nova kartica ali daljinski ključ prepoznana, jo odstranite s čitalnika.
 3. Za potrditev seznanitve novega ključa poskenirajte kartico ali daljinski ključ, ki je že seznanjena z vozilom.
 4. Ko je postopek zaključen, se na seznamu ključev prikaže novi ključ. Dotaknite se povezane ikone svinčnika, da prilagodite ime ključa.

Odstranjevanje ključa:

Ko ne želite več, da bi določen ključ dostopal do vozila Model Y (če na primer izgubite svoj telefon ali kartico), lahko ključ odstranite.

 1. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Ključavnice.
 2. Na seznamu ključev poiščite ključ, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ikone koša za smeti, ki je povezana z njim.
 3. Ob pozivu skenirajte seznanjeno kartico na bralniku kartic, da potrdite brisanje. Ko je postopek zaključen, seznam ključev več ne prikazuje izbrisanega ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y mora vedno imeti vsaj eno seznanjeno kartico ali daljinski ključ. Če ostane na seznamu ključev le še ena kartica, je ne morete izbrisati.

Zamenjava kartice

Če izgubite kartico, lahko kupite nadomestno v trgovini Tesla. Ko ste pripravljeni na seznanjanje, sledite tem navodilom: Dodajanje in odstranjevanje ključev. Zaradi varnosti ne pozabite odstraniti starih kartic tako, da izberete Upravljalni elementi > Ključavnice > Ključi.

Če izgubite obe kartici, se v mobilni aplikaciji naročite na servis, kjer ju bomo zamenjali in seznanili z vozilom.