Ręczne odłączanie kabla ładowania

Jeśli zwykłe metody odłączania kabla ładowania od gniazda ładowania (przy użyciu przycisku zwalniania nas uchwycie, ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej) nie działają, spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania (do nabycia osobno) (zależnie od wyposażenia) przez 1–2 sekundy. Jeśli nadal się nie udaje odłączyć, starannie wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy pojazd Model Y nie jest w trakcie aktywnego ładowania (na ekranie dotykowym jest wtedy widoczny ekran ładowania). W razie konieczności użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
 2. Otwórz tylny bagażnik.
 3. Pociągnij w dół linkę zwalniającą gniazda ładowania, aby otworzyć zatrzask przytrzymujący kabel.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie należy ciągnąć za linkę zwalniającą jednocześnie z próbą odłączania kabla od gniazda ładowania. Zawsze należy w pierwszej kolejności pociągnąć za linkę zwalniającą, a dopiero w następnej kolejności próbować odłączyć kabel ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń.
  Linka zwalniająca ze strzałką skierowaną w dół
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Linka może być zagłębiona w łączeniu paneli tapicerki.
 4. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Z linki zwalniającej należy korzystać wyłącznie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zwolnienie kabla ładowania w zwykły sposób. Częste używanie może powodować uszkodzenie linki zwalniającej i urządzeń do ładowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie korzystaj z tej procedury, gdy trwa ładowanie akumulatora lub gdy są odsłonięte pomarańczowe przewody wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń, a także uszkodzenia pojazdu. Jeżeli nie masz pewności, że potrafisz bezpiecznie wykonać całą procedurę, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.