Podłączanie i odłączanie haka holowniczego (Europa)

Podłączanie zaczepu holowniczego

Pakiet holowniczy pojazdu Model Y obejmuje przenoszący obciążenie zaczep z kulą zaczepową 50 mm. Gdy zaczep nie jest używany, należy go zdemontować i przechowywać w suchym miejscu, by zapobiec korozji. Na osłonę zaczepu należy założyć pokrywę przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się do środka brudu i zanieczyszczeń.

Ilustracja zaczepu kulowego.
Zespół zaczepu przyczepy jest mocowany do pojazdu za pomocą 6 śrub.
Ilustracja przedstawiająca zespół zaczepu zamontowany do nadwozia z zaznaczonymi łącznikami.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Maksymalny dopuszczalny zwis tylny dla punktu sprzęgu wynosi 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy holowaniu zawsze korzystaj z łańcuchów zabezpieczających Skrzyżuj łańcuchy zabezpieczające pod sprzęgiem przyczepy i zamocuj do oczek w przyczepie, aby zabezpieczyć ładunek
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas holowania przyczepy należy korzystać z zaczepu pojazdu Model Y. Nie wolno stosować innych typów zaczepów.

W celu zamontowania zaczepu przyczepy:

 1. Podważ krawędzie osłony zaczepu holowniczego przy użyciu cienkiego przedmiotu, takiego jak nóż stołowy lub płaski śrubokręt, i zwolnij 15 zacisków, które mocują osłonę do tylnej części pojazdu. Osłonę przeciwpyłową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
  Ilustracja wskazująca konieczność zwolnienia obu zaczepów osłony przeciwpyłowej.
 2. Włóż kluczyk do zamka zaczepu i obróć tak, aby górna część kluczyka zrównała się z położeniem „Open” (otwarte).
 3. Wyciągnij bębenek zamka z adaptera o ok. 0,5 cm i obróć w prawo, tak aby ikona odblokowania zatrzymała się u góry bębenka zamka.
  Ilustracja przedstawiająca bębenek zamka i strzałki wskazujące kierunek obrotu w prawo.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Przy obracaniu bębenka zamka zachowaj ostrożność. Dopóki nie zatrzaśnie się on w położeniu otwartym, automatycznie powraca do położenia zamkniętego i może przytrzasnąć palce.
 4. Pewnie chwyć zaczep od dołu i wyrównaj względem odpowiednich wycięć w obudowie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Nie łap za zamek, by jego bębenek mógł się swobodnie obracać.
 5. Wciśnij zaczep do obudowy tak, by bębenek zamka szybko obrócił się w lewo i automatycznie zatrzasnął w położeniu zamkniętym.
 6. Pociągnij zaczep, aby się upewnić, że jest pewnie zamocowany w obudowie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli zaczep nie zablokuje się w obudowie, wypadnie po pociągnięciu go w dół.
 7. Przekręć kluczyk tak, aby strzałki ustawiły się w jednej linii z ikoną blokady na bębenku.
 8. Wyjmij kluczyk i schowaj go w bezpiecznym miejscu (najlepiej w pojeździe).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Kluczyk można wyjąć tylko po zablokowaniu zaczepu. Jeśli da się go wyjąć, oznacza to, że połączenie jest prawidłowe. Nie używaj zaczepu przed wyjęciem kluczyka.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Firma Tesla zaleca zapisanie kodu kluczyka. W przypadku zagubienia kluczyka kod pozwala zamówić zamiennik.
  Ilustracja pokazująca kluczyk zaczepu.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Zaczep przyczepy jest mocowany do pojazdu za pomocą 6 śrub.

Odłączanie zaczepu holowniczego

Po zakończeniu holowania zaczep należy odłączyć:

 1. Włóż kluczyk do zamka i obróć tak, aby górna część kluczyka zrównała się z ikoną odblokowania.
 2. Mocno trzymając dolną część zaczepu (aby zapobiec jego wypadnięciu), wyciągnij bębenek na około 0,5 cm i obróć go w prawo, tak aby ikona blokady znalazła się na górze. W tym momencie zamek zostaje odblokowany w pozycji otwartej, a zaczep wysuwa się z obudowy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Przy obracaniu bębenka zamka zachowaj ostrożność. Dopóki nie zatrzaśnie się on w położeniu otwartym, automatycznie powraca do położenia zamkniętego i może przytrzasnąć palce.
 3. Aby zapobiec gromadzeniu się w środku brudu, nasuń pokrywę przeciwpyłową na obudowę zaczepu tak, aby zatrzaski zapięły się.
 4. Zamknij pokrywę ochronną bębenka zamka zaczepu i schowaj zaczep w bezpiecznym miejscu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Konserwacja zaczepu polega na regularnym smarowaniu jego powierzchni smarem niezawierającym żywic.