Montaż i demontaż zaczepu kulowego (Ameryka Północna)

Zaczep kulowy nie wchodzi w skład pakietu holowniczego pojazdu Model Y. Należy zakupić zaczep odpowiadający rodzajowi holowanej przyczepy. Gniazdo zaczepu pojazdu Model Y jest wyposażone w zaczep kulowy o długości do 8,5″ (22 cm) i wzniosie do 0,75″ (2 cm). Nie należy używać żadnego typu obniżonego zaczepu kulowego.

Ilustracja przedstawiająca prawidłowe wartości progowe zaczepu kulowego.

Montaż zaczepu kulowego:

 1. Podważ krawędzie osłony zaczepu holowniczego przy użyciu cienkiego przedmiotu, takiego jak nóż stołowy lub płaski śrubokręt, i zwolnij 15 zacisków, które mocują osłonę do tylnej części pojazdu. Osłonę przeciwpyłową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
  Ilustracja przedstawiająca zwolnioną osłonę przeciwpyłową.
 2. W razie potrzeby wyjmij zawleczkę ze śruby blokującej i wysuń śrubę z zespołu zaczepu.
 3. Wsuń uchwyt kuli do zespołu zaczepu.
 4. Wyrównaj otwór w uchwycie względem otworu w zespole.
 5. Przełóż śrubę blokującą przez zespół zaczepu i uchwyt kuli.
 6. Włóż zawleczkę do otworu na końcu śruby blokującej.

Demontaż zaczepu kulowego:

 1. Wyjmij zawleczkę ze śruby blokującej i wysuń śrubę z uchwytu/zespołu zaczepu.
 2. Wyciągnij uchwyt kuli z zespołu zaczepu.
 3. Ponownie zamontować osłonę przeciwpyłową obudowy zaczepu i schować zaczep kulowy w bezpiecznym miejscu.

Odłączanie zaczepu holowniczego

Po zakończeniu holowania zaczep należy odłączyć:

 1. Włóż kluczyk do zamka i obróć tak, aby górna część kluczyka zrównała się z ikoną odblokowania.
 2. Mocno trzymając dolną część zaczepu (aby zapobiec jego wypadnięciu), wyciągnij bębenek na około 0,5 cm i obróć go w prawo, tak aby ikona blokady znalazła się na górze. W tym momencie zamek zostaje odblokowany w pozycji otwartej, a zaczep wysuwa się z obudowy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Przy obracaniu bębenka zamka zachowaj ostrożność. Dopóki nie zatrzaśnie się on w położeniu otwartym, automatycznie powraca do położenia zamkniętego i może przytrzasnąć palce.
 3. Aby zapobiec gromadzeniu się w środku brudu, nasuń pokrywę przeciwpyłową na obudowę zaczepu tak, aby zatrzaski zapięły się.
 4. Zamknij pokrywę ochronną bębenka zamka zaczepu i schowaj zaczep w bezpiecznym miejscu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Konserwacja zaczepu polega na regularnym smarowaniu jego powierzchni smarem niezawierającym żywic.