Manuell utløsing av ladekabel

Hvis de vanlige metodene for utløsing av en ladekabel fra ladeporten (bruk av utløsingsknappen for ladehåndtaket, berøringsskjermen eller mobilappen) ikke fungerer, kan du prøve å trykke på og holde inne knappen for bagasjerommet bak på nøkkelfjernkontrolltilbehøret (hvis utstyrt) i 1–2 sekunder. Hvis den fremdeles ikke løses ut, følger du disse trinnene nøye:

 1. Sikre at Model Y ikke aktivt lader ved å se ladeskjermen på berøringsskjermen. Ved behov trykker du på Stopp lading.
 2. Åpne bagasjerommet bak.
 3. Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke trekk i utløserkabelen mens du samtidig prøver å fjerne ladekabelen fra ladeporten. Trekk alltid i utløserkabelen før du prøver å fjerne ladekabelen. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade.
  utløserkabel med en pil som peker ned
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Utløserkabelen kan være forsenket i kledningens åpning.
 4. Trekk ladekabelen ut av ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Utløserkabelen skal bare brukes i situasjoner der du ikke kan løse ut ladekabelen på vanlig måte. Vedvarende bruk kan skade utløserkabelen eller ladeutstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør denne prosedyren mens kjøretøyet lader eller hvis oransje høyspenningsledere er eksponert. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade eller skade på kjøretøyet. Hvis du er usikker på hvordan du utfører denne prosedyren på en trygg måte, tar du kontakt med nærmeste servicesenter.