Til- og frakobling av tauefeste (Europa)

Koble til tauefestet

Tauepakken for Model Y inkluderer et vektbærende tilhengerfeste med en 50 mm kulekobling. Når tilhengerfestet ikke er i bruk, bør den tas av og oppbevares på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon. La støvdekselet være på tilhengerfestehuset for å forhindre at smuss og rusk kommer inn i låsen.

bilde av tilhengerfestet
Tilhengerfestet er festet til kjøretøyets karosseri med seks bolter.
Bilde av tilhengerfestet montert på karosseriet med festene uthevet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Maksimalt tillatt overheng bak for koblingspunktet er 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk alltid sikkerhetskjettinger når du tauer. Kryss kjettingene under tilhengerens trekkstang, og fest dem til tilhengerens øyne for å sikre tilhengerlasten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må bruke tilhengerfestet til Model Y når du kjører med tilhenger. Prøv aldri å sette på en annen type tilhengerfeste.

Slik setter du på tilhengerfestet:

 1. Bruk en tynn gjenstand, for eksempel en smørkniv eller flat skrutrekker, til å lirke rundt kantene til koblingskuledekselet, og løs ut de 15 klipsene som fester dekselet til bakfangeren. Oppbevar støvdekselet på et sikkert sted.
  Bilde som vises at begge fester på støvdekselet skal løsnes
 2. Sett nøkkelen inn i låsesylinderen på holderen, og drei sylinderen slik at toppen av nøkkelen er på linje med åpen-posisjonen.
 3. Trekk låsesylinderen ca. 0,5 cm ut av adapteren, og drei med klokken til opplåst-ikonet står øverst på låsesylinderen.
  Bilde som viser låsesylinderen med piler som viser at det skal dreies med klokken
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Vær forsiktig når du dreier låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 4. Grip tilhengerfestet nedenfra med et fast grep, og rett inn de tilsvarende utsnittene på tilhengerfestehuset.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ikke grip låsesylinderen, for den må dreie fritt.
 5. Skyv tilhengerfestet inn i tilhengerfestehuset til låsesylinderen roterer raskt mot klokken og låses automatisk i lukket posisjon.
 6. Kontroller at tilhengerfestet er satt helt inn i huset ved å trekke i tilhengerfestet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis tilhengerfestet ikke låses i huset, faller det ut når du trekker det ned.
 7. Drei nøkkelen slik at pilene er innrettet med låsikonet på låsesylinderen.
 8. Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et sikkert sted (helst inni bilen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Nøkkelen kan bare tas ut hvis tilhengerfestet er låst. Dette indikerer riktig tilkobling. Ikke bruk tilhengerfestet hvis nøkkelen ikke er tatt ut.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tesla anbefaler at du noterer ned nøkkelkoden. Du trenger denne nøkkelkoden hvis du mister nøklene og må bestille en ny.
  Bilde som viser tilhengerfestenøkkelen
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tilhengerfestet er festet til kjøretøyets karosseri med seks bolter.

Koble fra tauefestet

Ta av tilhengerfestet etter sleping:

 1. Sett i nøkkelen, og drei for å rette inn toppen av nøkkelen med opplåst-ikonet.
 2. Hold fast nederst på tilhengerfestet (for å hindre at det faller ned på bakken), trekk låsesylinderen ut rundt 0,5 cm, og drei den med klokken til låsikonet bytter til toppen. Nå er låsesylinderen låst i åpen-posisjon, og tilhengerfestet faller ut av huset.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Vær forsiktig når du dreier låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 3. Sett støvdekselet på tilhengerfestehuset igjen for å forhindre at det samles opp smuss i huset, ved å trykke inn trykklemmene.
 4. Lukk støvdekselet på låsesylinderen til tilhengerfestet, og oppbevar tilhengerfestet på et sikkert sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Vedlikehold tilhengerfestet ved å smøre overflaten regelmessig med smørefett uten harpiks.