Bagasjerom foran

Åpne

Når du skal åpne bagasjerommet foran, sikrer du at Model Y står i Park før du gjør ett av følgende og deretter åpner panseret:

 • Berør tilhørende Åpne-ikon på berøringsskjermen.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom foran på nøkkelfjernkontrollen.
 • Berør knappen for bagasjerom foran på mobilappen.
Pil som peker opp fra panseret foran på bilen
Bilikon med åpen dør

Når en dør eller bagasjerommet/bakluken er åpen, viser berøringsskjermen indikatorlampen for åpen dør. Bildet av Model Y på berøringsskjermen viser også at bagasjerommet foran er åpent.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før panseret åpnes eller lukkes, er det viktig å kontrollere at området rundt det er fritt for hindringer (mennesker og gjenstander). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til materiell skade eller alvorlig personskade.

Lukke

Model Y-panseret er ikke tungt nok til å låses av sin egen vekt og kan bli skadet hvis trykk utøves på forkanten eller midten av panseret.

Slik lukker du panseret ordentlig:

 1. Senk panseret ned til låseblikket berører låsene.
 2. Plasser begge hender på fronten av panseret i områdene som er vist (i grønt), og trykk bestemt ned for å lukke låsene.
 3. Prøv å løfte kanten foran på panseret forsiktig for å sikre at det er helt lukket.
Piler som peker på to grønne bokser på hver side av midten på den fremre kanten på panseret foran. En rød boks på midten av den fremre kanten på panseret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Slik hindrer du skade:
 • Utøv kun trykk på de grønne områdene som er vist. Å utøve trykk på de røde områdene kan føre til skader.
 • Ikke lukk panseret med bare én hånd. Ikke lukk panseret med bare én hånd - dette utøver konsentrert kraft på ett område og kan føre til bulker eller bøyinger.
 • Ikke bruk makt på forkanten av panseret. Det kan bøye kanten.
 • Ikke smell igjen eller slipp panseret.
 • For å unngå riper bør du ikke ha noe i hendene (nøkler). Smykker kan også forårsake riper.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du kjører må du kontrollere at panseret er sikkert låst i helt lukket posisjon ved å prøve å løfte forsiktig opp forkanten av panseret oppover og bekrefte at det ikke er noen bevegelse. Det er førerens ansvar å sikre at bagasjerommet foran er ordentlig lukket før kjøring.

Hvis bagasjerommet foran er åpnet når du prøver å skifte til et annet gir enn Park, vises det et varsel på berøringsskjermen, som krever at du bekrefter at du ønsker å kjøre. Hvis du velger å beholde bagasjerommet foran åpent mens du kjører, blir hastigheten begrenset.

Bagasjerommet foran låses i følgende tilfeller:
 • Du låser Model Y med berøringsskjermen, nøkkelen eller mobilappen.
 • Du forlater Model Y med nøkkelen på deg (hvis #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B er slått på).
 • Valet-modus er aktiv (se #D1E13121).

Lastgrenser for bagasjerom foran

Fordel lastvekten så jevnt som mulig mellom fremre og bakre bagasjerom.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke plasser mer enn 50 kg (110 pund) i bagasjerommet foran. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved lasting må du alltid ta bilens Tillatt totalvekt (GVWR) i betraktning (se ). GVWR er maksimalt tillatt totalvekt for bilen, inkludert alle passasjerer, væsker og last.

Innvendig nødutløsing

En opplyst, innvendig utløserknapp i bagasjerommet foran gjør at en person som låses inne, kan komme seg ut.

En knapp inne i bagasjerommet foran med bilde av en bil med åpent bagasjerom

Trykk på den innvendige utløserknappen for å låse opp bagasjerommet foran, og dytt deretter panseret opp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den innvendige utløserknappen lyser etter kort eksponering for omgivelseslys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Personer må aldri klatre inn i bagasjerommet foran. Lukk aldri bagasjerommet foran hvis det er en person i det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at gjenstander i bagasjerommet foran ikke kommer borti utløserknappen og fører til at panseret åpnes utilsiktet.

Åpning av panser uten strøm

Hvis Model Y mot formodning ikke skulle ha lavspenning-strøm, vil du ikke kunne åpne bagasjerommet foran ved hjelp av berøringsskjermen, nøkkelfjernkontrollen eller mobilappen. Slik åpner du bagasjerommet foran i denne situasjonen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
De følgende trinnene vil ikke åpne bagasjerommet foran hvis Model Y er låst og har lavspenning-strøm.
 1. Finn en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp).
 2. Løs ut dekselet til slepeøyet ved å trykke bestemt på den høyre kanten av lokket til den vippes innover, og deretter forsiktig trekke den oppstående delen mot deg.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Avhengig av produksjonsdatoen kan enten den positive eller negative klemmen være festet til slepeøyedekselet.
 3. Trekk de to ledningene ut av slepeøyeåpningen for å få tilgang til begge klemmene.
 4. Koble lavspenning-strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen.
 5. Koble lavspenning-strømforsyningens svarte, negative (-) kabel til den svarte, negative (-) terminalen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tilføring av ekstern lavspenning-strøm til disse klemmene løser bare ut panserlåsene. Du kan ikke lade lavspenning-batteriet med disse klemmene.
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Panserlåsene løses umiddelbart ut, og du kan nå åpne panseret for å få tilgang til bagasjeromsområdet foran.
 7. Koble fra begge kablene, og begynn med den svarte negative (-) kabelen.
 8. Hvis du trekker kjøretøyet opp på en bil med lasteplan, må du ikke sette på igjen dekselet til slepeøyet ennå. Ved behov installerer du slepeøyedekselet ved å sette ledningene inn i slepeøyeåpningen, sette det i stilling og smekke det på plass.