Montering og demontering av kulefestet (Nord-Amerika)

Tauepakken til Model Y omfatter ikke et kulefeste. Du må kjøpe et kulefeste som passer til den typen tilhenger du kjører med. Tilhengerfesteholderen til Model Y støtter et kulefeste med lengde på inntil 22 cm (8,5 tommer) med en stigning på inntil 2 cm (0,75 tommer). Ikke bruk noe slags droppkulefeste.

bilde som viser kulefesteterskler

Slik setter du på et kulefeste:

 1. Bruk en tynn gjenstand, for eksempel en smørkniv eller flat skrutrekker, til å lirke rundt kantene til koblingskuledekselet, og løs ut de 15 klipsene som fester dekselet til bakfangeren. Oppbevar støvdekselet på et sikkert sted.
  bilde som viser støvdekselet løsnet
 2. Fjern splinten fra låsebolten om nødvendig, og skyv låsebolten ut av tilhengerfesteenheten.
 3. Skyv kuleholderen inn i tilhengerfesteenheten.
 4. Rett inn hullet i kuleholderen etter det i tilhengerfesteenheten.
 5. Skyv låsebolten gjennom tilhengerfesteenheten/kuleholderen.
 6. Sett splinten inn i hullet på enden av låsebolten.

Slik fjerner du et kulefeste:

 1. Fjern splinten fra låsebolten, og skyv låsebolten ut av kuleholderen/tilhengerfesteenheten.
 2. Trekk kuleholderen ut av tilhengerfesteenheten.
 3. Sett støvdekselet på plass igjen for tilhengerfestehuset, og oppbevar kulefestet på et sikkert sted.

Koble fra tauefestet

Ta av tilhengerfestet etter sleping:

 1. Sett i nøkkelen, og drei for å rette inn toppen av nøkkelen med opplåst-ikonet.
 2. Hold fast nederst på tilhengerfestet (for å hindre at det faller ned på bakken), trekk låsesylinderen ut rundt 0,5 cm, og drei den med klokken til låsikonet bytter til toppen. Nå er låsesylinderen låst i åpen-posisjon, og tilhengerfestet faller ut av huset.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Vær forsiktig når du dreier låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 3. Sett støvdekselet på tilhengerfestehuset igjen for å forhindre at det samles opp smuss i huset, ved å trykke inn trykklemmene.
 4. Lukk støvdekselet på låsesylinderen til tilhengerfestet, og oppbevar tilhengerfestet på et sikkert sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Vedlikehold tilhengerfestet ved å smøre overflaten regelmessig med smørefett uten harpiks.