Első csomagtartó

Nyitás

Az első csomagtér kinyitásához gondoskodjon róla, hogy a Model Y Parkolás (P) fokozatban legyen, és tegye a következők egyikét, mielőtt felnyitja a csomagtértető ajtaját:

 • Érintse meg a vonatkozó Kinyit gombot az érintőképernyőn.
 • Kattintson duplán az első csomagtér távirányító kulcson lévő gombjára.
 • Érintse meg a mobilalkalmazásban lévő első csomagtérgombot.
A jármű első csomagtartófedelétől felfelé mutató nyíl
jármű ikon, nyitott ajtóval

Ha a csomagtér/felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó nyitva van, az érintőképernyőn megjelenik a Door Open visszajelzőfény. Az érintőképernyőn látható Model Y járművének képén is látható a nyitott első csomagtartó.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az első csomagtértető kinyitása és lecsukása előtt fontos meggyőződnie arról, hogy körülötte a terület akadályoktól (személyek és tárgyak) mentes-e. Ennek elmulasztás kárt vagy súlyos sérülést okozhat.

Zárás

A Model Y első csomagtartójának teteje nem elég nehéz ahhoz, hogy a saját súlyánál fogva reteszelődjön, a csomagtértető elejének vagy közepének megnyomása pedig kárt tehet abban.

Az első csomagtértető megfelelő lezárása:

 1. Engedje le az első csomagtértetőt, amíg a zárütköző hozzá nem ér a reteszhez.
 2. Helyezze mindkét kezét a csomagtértető elejére az ábrán jelzett területre (zölddel jelölt), majd határozottan nyomja le, hogy a retesz beakadjon.
 3. Óvatosan húzza meg felfelé a csomagtértető elejét, ellenőrizve, hogy az megfelelően lezárult-e.
Az elülső motorháztető középső elülső szélének két oldalán található két zöld négyszögre mutató nyilak. A motorháztető középső első szélén található piros négyszög.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A károk elkerülése érdekében:
 • Csak a zölddel jelzett területeken nyomja meg a csomagtértetőt. Kárt tehet a járműben, ha a pirossal jelzett területeket nyomja meg.
 • A csomagtértetőt ne egy kézzel zárja le. Ha így tesz, akkor nagyobb erőt fejt ki egy bizonyos pontra, amelytől a karosszéria behorpadhat vagy felgyűrődhet.
 • Ne nyomja meg a csomagtértetőt elejét. Ha így tesz, akkor a csomagtértető eleje felgyűrődhet.
 • Ne csapja vagy ejtse le az első csomagtértetőt.
 • A karcolások elkerülése érdekében ne tartson semmit (például kulcsokat) a kezében. Az ékszerek szintén karcolódást okozhatnak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Elindulás előtt győződjön meg arról, hogy a csomagtértető megfelelően lezárult-e. Ehhez óvatosan húzza meg felfelé a csomagtértető elejét. Nem szabad, hogy megmozduljon. A vezető felelőssége, hogy vezetés előtt az első csomagtartót megfelelően lezárja.

Ha az első csomagtartó nyitva marad, amikor megpróbál elkapcsolni Parkolás fokozatból, az érintőképernyőn megjelenik egy értesítés, ami annak megerősítését kéri, hogy valóban vezetni kíván-e. Ha úgy dönt, hogy menet közben nyitva tartja az első csomagtartót, a jármű sebessége korlátozott.

Az első csomagtartó bezáródik, ha:
 • A Model Y járművet az érintőképernyővel, a kulccsal vagy a mobilalkalmazással bezárja.
 • Eltávolodik a Model Y járműtől úgy, hogy Önnél van a kulcs (ha a #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B be van kapcsolva).
 • A Valet mód aktív (lásd: #D1E13121).

Első csomagtartó terhelési határértéke

A rakomány súlyát a lehető legegyenletesebben ossza el az első és a hátsó csomagtartó között.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Soha ne tegyen több mint 110 lbs (50 kg) tömegű terhet az első csomagtérbe. Ennek be nem tartása károkat okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A rakomány berakodásakor mindig vegye figyelembe a jármű Megengedett legnagyobb össztömeg (GVWR) paraméterét (lásd ). A GVWR a jármű megengedett legnagyobb össztömege, beleértve az összes utast, a folyadékokat és a poggyászt.

Belső vészkioldó

Az első csomagtartóban egy megvilágított gomb található, amely megnyomásával a csomagtartóba zárt személy kinyithatja a csomagtartót.

Az első csomagtartó belsejében található gomb, egy nyitott csomagtartóval ábrázolt jármű képével

Nyomja meg az első csomagtartóban található belső vészkioldó gombot az első csomagtartó kinyitásához, majd nyomja meg felfelé a csomagtértetőt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A belső vészkioldó gomb foszforeszkál, ha rövid ideig külső fény éri.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az első csomagtartóba soha ne másszon be senki. Soha ne zárja le az első csomagtartót, ha abban valaki tartózkodik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy az első csomagtartóba helyezett tárgyak nehogy nekiütődjenek a kioldógombnak, mert az első csomagtértető véletlen kinyílását okozhatja.

Az első csomagtértető felnyitása áramellátás nélkül

Abban a valószínűtlen esetben, ha a Model Y nem rendelkezik alacsony feszültség-os áramellátással, nem fogja tudni kinyitni az első csomagtartót az érintőképernyő, a távirányító, vagy a mobilalkalmazás használatával. Ebben a helyzetben az első csomagtartó kinyitásához:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A következő lépésekkel nem lehet kinyitni az első csomagtartót, ha a Model Y be van zárva és rendelkezik alacsony feszültség -os áramellátással.
 1. Keressen egy külső, alacsony feszültség-os tápellátást (például egy hordozható indításrásegítőt).
 2. Nyissa fel a vonószem fedelét; ehhez nyomja meg határozottan a fedél jobb felső peremét, amíg az befelé nem fordul, majd a felemelt részt húzza finoman maga felé.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A gyártás dátumától függően a pozitív vagy a negatív érintkező van a vonószem fedeléhez csatlakoztatva.
 3. Húzza ki a két vezetéket a vonószem nyílásából, hogy mindkét érintkezőt felfedje.
 4. A alacsony feszültség-os tápellátás piros, pozitív (+) kábelét csatlakoztassa a piros, pozitív (+) érintkezőhöz.
 5. A alacsony feszültség-os tápellátás fekete, negatív (-) kábelét csatlakoztassa a fekete, negatív (-) érintkezőhöz.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A külső, alacsony feszültség-os tápellátás használata ezeknél az érintkezőknél kizárólag a motorháztető reteszeit oldja ki. A alacsony feszültség-os akkumulátort nem tudja feltölteni ezekkel az érintkezőkkel.
 6. Kapcsolja be a külső áramforrást (kövesse az eszköz gyártójának utasításait). A motorháztető reteszei azonnal kioldanak, és felemelheti a tetőt, hogy hozzáférjen az első csomagtartóhoz.
 7. Válassza le mindkét kábelt a fekete, negatív (-) kábellel kezdve.
 8. Amennyiben gépjárművét platós teherautóra húzzák, még ne tegye vissza a vonószem fedelét. Szükség esetén szerelje fel a vonószemfedelet úgy, hogy a vezetékeket áthúzza a vonószem nyílásán, és a vonószemfedelet a megfelelő helyre igazítja, majd a helyére pattintja.