הפעלה וכיבוי

הפעלה

בעת פתיחת דלת לצורך כניסה לרכב Model Y, מסך המגע יופעל ותוכלו להפעיל את כל הפקדים. כדי לנהוג ב-Model Y:
  1. לחצו על דוושת הבלם - Model Y מופעל ומוכן לנסיעה.
  2. בחרו מצב נהיגה – הזיזו את ידית ההילוכים מטה לנסיעה לפנים או מעלה לנסיעה לאחור (ראו ).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם התכונה PIN to Drive מופעלת (ראו #GUID-DE58F4BD-2534-4225-8A71-0D067884EE19), עליכם להזין קוד סודי חוקי במסך המגע לפני שתוכלו לנהוג ב-Model Y.

כל מה שעליכם לדעת במהלך הנהיגה ב-Model Y מוצג במסך המגע.

נהיגה מושבתת - נדרש אימות

אם ה-Model Y לא מזהה מפתח כאשר אתם לוחצים על דוושת הבלם (לא זוהה שלט או מפתח טלפון או שעברו שתי דקות מאז שהשתמשתם בכרטיס מפתח), תוצג הודעה במסך המגע שאומרת כי הנהיגה דורשת אימות.

אם תראו הודעה זו, הניחו את כרטיס המפתח מאחורי מחזיק הכוסות כדי לאפשר למשדר ה-RFID לקרוא אותו. ספירת זמן האימות בן שתי הדקות תתחיל שוב ותוכלו להפעיל את ה-Model Y באמצעות לחיצה על דוושת הבלם.

מספר גורמים עלולים להשפיע אם ה-Model Y מצליחה לזהות מפתח טלפון או שלט (לדוגמה, הסוללה במכשיר הנייד חלשה או ריקה והמכשיר כבר לא יכול להשתמש ב-Bluetooth).

שמרו תמיד את מפתח הטלפון, את השלט או כרטיס המפתח שלכם אתכם. לאחר הנהיגה יש צורך במפתח שלכם כדי להפעיל מחדש את ה-Model Y לאחר כיבויה. כשתעזבו את ה-Model Y, עליכם לקחת את המפתח שלכם אתכם כדי לנעול את ה-Model Y באופן ידני או אוטומטי.

כיבוי

לאחר שסיימתם את הנסיעה, העבירו למצב 'חניה' על-ידי לחיצה על הכפתור בקצה בורר ההילוכים. כשתעזבו את Model Y עם מפתח הטלפון והשלט, היא תכבה באופן אוטומטי, ותכבה את מסך המגע.

Model Y גם כבה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות במצב 'חניה', גם אם אתם יושבים במושב הנהג.

אם כי בדרך כלל זה לא נדרש, תוכלו לכבות את ה-Model Y בעת שאתם יושבים במושב הנהג, אם הרכב לא נמצא בתנועה. געו באפשרות פקדים > בטיחות > כיבוי. Model Y תופעל שוב באופן אוטומטי אם תלחצו על דוושת הבלם. או תגעו במסך המגע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model Y יעבור באופן אוטומטי למצב 'חניה' בכל פעם שהוא מזהה שאתם יוצאים מהרכב (לדוגמה, הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות והרכב נמצא בעצירה מוחלטת כמעט). אם עברתם להילוך סרק, Model Y יעבור למצב 'חניה' כאשר תפתחו את הדלת ליציאה ממנו. כדי להשאיר את ה-Model Y בהילוך סרק, יהיה עליכם להפעיל את Transport Mode (ראו ).

כיבוי והפעלה של כלי הרכב

תוכלו לבצע כיבוי והפעלה של Model Y אם הוא לא פועל כראוי או מציג התראה לא מוגדרת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם מסך המגע אינו מגיב או מפגין התנהגות חריגה, הפעילו אותו מחדש לפני השימוש ב-power cycle (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע).
  1. העבירו למצב 'חניה'.
  2. במסך המגע, געו באפשרות פקדים > בטיחות > כיבוי.
  3. המתינו שתי דקות לפחות מבלי לבצע פעולות כלשהן בכלי הרכב. אין לפתוח את הדלתות, לגעת בדוושת הבלם, לגעת במסך המגע וכו'.
  4. לאחר שתי דקות, לחצו על דוושת הבלם או פתחו את הדלת כדי להעיר את הרכב.