התנעת מצבר מתח נמוך (ליתיום-יון)

כלי רכב אשר יוצרו ב-Gigafactory שנגחאי לאחר אוקטובר 2021 לערך, ובמפעל בפרמונט לאחר דצמבר 2021 לערך, מצוידים בסוללת מתח נמוך ליתיום-יון.

 1. פתחו את מכסה תא המנוע.
 2. כדי להסיר את לוח התחזוקה, משכו אותו כלפי מעלה לשחרור התפסים שמחזיקים אותו במקומו.
 3. אם הרכב מאובזר במסנן HEPA, קפלו בזהירות את אטם מסנן ה-HEPA לכיוון קדמת הרכב כדי לקבל גישה לקוטב ההתנעה של ה-מתח נמוך.
  איור המציג יד עם כפפה המתקפלת את האטם במסנן HEPA.
 4. משכו לאחור את האטם השחור כדי לחשוף לחלוטין את קוטב ההתנעה החיובי. הסירו את המכסה האדום וחברו את כבל הקוטב החיובי (+) האדום של ספק המתח הנמוך החיצוני אל הקוטב החיובי (+) האדום של קוטב ההתנעה.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  כדי להימנע מגרימת נזק לרכב, אל תאפשרו לכבל החיובי לבוא במגע עם רכיבי מתכת אחרים.
  כבל חיובי של אספקת חשמל במתח נמוך המתחבר למסוף חיובי.
 5. בורג מסנני ה-HEPA (מוצג להלן) משמש כקוטב ההתנעה השלילי (-). חברו את הכבל השלילי (-) השחור של ספק המתח הנמוך לקוטב ההתנעה HEPA השלילי (-) השחור.
  כבל שלילי של אספקת חשמל במתח נמוך המתחבר למסוף שלילי.
 6. הפעילו את מקור החשמל החיצוני (עיינו בהוראות היצרן) למשך 20 שניות בלבד, ואז כבו או נתקו את מקור החשמל.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  אם משאירים את מקור החשמל פועל למשך יותר מ-20 שניות, ייתכן שהמצבר במתח נמוך לא יבצע שחזור עצמי והרכב לא יוכל לעבור להילוך נסיעה. אם זה מתרחש, לאחר ניתוק מקור החשמל, נתקו את המצבר במתח נמוך, ולאחר מכן חברו מחדש את המצבר במתח נמוך כדי לאפשר למצבר אחר לנסות ולתקן עצמו.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם אתם מנסים להפעיל Transport Mode (לחבר את הרכב למשאית עם מרכב שטוח), אין צורך במצבר במתח נמוך עבור שחזור עצמי. השאירו את מקור החשמל מחובר באופן רצוף עד להידוק הרכב.
 7. פתחו את דלת הנהג וחכו שתי דקות.
 8. ודאו כי הרכב יכול לעבור להילוך נסיעה.
 9. החזירו את לוח התחזוקה למקומו ולחצו עליו כלפי מטה עד שיהיה מונח היטב במקומו.
 10. סגרו את מכסה תא המטען הקדמי.