שחרור ידני של כבל הטעינה

אם השיטות הרגילות לשחרור כבל הטעינה משקע הטעינה (באמצעות לחצן השחרור על ידית הטעינה, מסך המגע או האפליקציה לנייד) אינן עובדות, יש לנסות ללחוץ ולהחזיק לחוץ את לחצן תא המטען האחורי על גבי אביזר כרטיס המפתח (אם קיים) למשך 1-2 שניות. אם עדיין לא ניתן לשחרר, יש לעקוב בשימת לב אחר הצעדים הבאים:

 1. ודאי שלא מתבצעת טעינה פעילה של ה-Model Y באמצעות הצגת מסך הטעינה במסך המגע. אם יש צורך, געו ב-הפסקת טעינה.
 2. פתחו את תא המטען האחורי.
 3. משכו את כבל שחרור שקע הטעינה כלפי מטה לפתיחת הבריח שנועל את כבל הטעינה.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין למשוך את כבל השחרור ולנסות לנתק את כבל הטעינה משקע הטעינה בו-זמנית. משכו תמיד את כבל השחרור לפני שתנסו לנתק את כבל הטעינה משקע הטעינה. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה.
  כבל שחרור עם חץ המצביע כלפי מטה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ייתכן שכבל השחרור טמון בתוך פתח הכיסוי.
 4. משכו את כבל הטעינה החוצה משקע הטעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
השתמשו בכבל השחרור רק במצבים בהם אינכם יכולים לשחרר את כבל הטעינה בשיטות הרגילות. שימוש רצוף עלול לגרום נזק לכבל השחרור או לציוד הטעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לבצע פעולה זו בעת טעינת הרכב, או אם יש מוליכי מתח גבוה כתומים חשופים. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה או לנזק לרכב. אם אינכם בטוחים כיצד לבצע פעולה זו באופן בטוח, פנו אל מרכז השירות הקרוב אליכם.