התנעה עם כבלים של מצבר מתח נמוך (עופרת חומצה)

כלי רכב אשר יוצרו ב-Gigafactory שנגחאי לפני אוקטובר 2021 לערך, ובמפעל בפרמונט לפני דצמבר 2021 לערך, מצוידים בסוללת מתח נמוך עופרת חומצה.

אם אתם מתניעים את ה-Model Y באמצעות כלי רכב אחר, עיינו בהוראות היצרן של כלי הרכב האחר. ההוראות הבאות מניחות שאתם עושים שימוש במקור חשמל מתח נמוך חיצוני (כגון מצבר נייד להתנעה).

 1. פתחו את מכסה תא המנוע.
 2. כדי להסיר את לוח התחזוקה, משכו אותו כלפי מעלה לשחרור התפסים שמחזיקים אותו במקומו.
 3. אם הרכב מאובזר במסנן HEPA, קפלו בזהירות את אטם מסנן ה-HEPA לכיוון קדמת הרכב כדי לקבל גישה למצבר ה-מתח נמוך.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  חלל הגישה לסוללת ה-מתח נמוך מוגבל. תוכלו לשקול את הסרת התפסים מהכיסוי האחורי כדי לשפר את הגישה.
 4. חברו את הכבל האדום (+) של מצבר מתח נמוך להדק הפלוס האדום (+) במצבר מתח נמוך.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  כדי למנוע נזק ל-Model Y, אל תאפשרו לכבל החיובי לגעת ברכיבי מתכת אחרים, כגון מתקן עיגון המצבר.
 5. חברו את הכבל השחור (-) של מצבר מתח נמוך להדק הפלוס השחור (-) במצבר מתח נמוך.
 6. הפעילו את מקור החשמל החיצוני (עיינו בהוראות היצרן). געו במסך המגע כדי להפעילו.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ייתכן שיידרשו מספר דקות עד שהחשמל יספיק כדי להפעיל את מסך המגע.
 7. כאשר אין עוד צורך בחשמל מתח נמוך, נתקו את שני הכבלים מחיבורי המצבר, נתקו תחילה את הכבל השחור השלילי (-).
 8. התקינו את לוח הכיסוי של פתח הכניסה לתא הנוסעים למקומו ולחצו עליו כלפי מטה עד שיהיה מונח היטב במקומו.
 9. החזירו את לוח התחזוקה למקומו ולחצו עליו כלפי מטה עד שיהיה מונח היטב במקומו.
 10. סגרו את מכסה תא המטען הקדמי.

אם מבצעים החלפת סוללת עופרת-חומצה עם דגם אחר, נדרש לשנות את הגדרות התצורה של השער במסך המגע של הרכב. למידע נוסף, ראו את המדריך למשתמש.