חיבור של המחבר הכדורי והסרתו (צפון אמריקה)

חבילת הגרירה עבור Model Y אינה כוללת תושבת תפוח. עליכם לרכוש מחבר כדורי שמתאים לסוג הנגרר שאתם גוררים. וו הגרירה עבור Model Y תומך בתושבת תפוח באורך ‏22 ס"מ לכל היותר ובגובה ‏2 ס"מלכל היותר. אין להשתמש בתושבות תפוח שאינן עומדות בדרישות אלה.

תמונה המציגה את הספים המתאימים של התושבת הכדורית.

כדי לחבר תושבת כדורית:

 1. השתמשו בחפץ דק, כגון סכין חמאה או מברג שטוח, כדי לפתוח מסביב לקצוות מכסה וו גרירה ולשחרר את 15 הקליפים אשר מאבטחים את המכסה לרצועה האחורית. אחסנו את הכיסוי למניעת אבק במקום בטוח.
  תמונה המציגה את הכיסוי למניעת אבק מוסר.
 2. אם יש צורך, הסירו את הפין הפציל מבריח הנעילה והחליקו את בריח הנעילה החוצה ממכלול וו הגרירה.
 3. החליקו את המחזיק הכדורי לתוך מכלול וו הגרירה.
 4. ישרו את החור במחזיק הכדורי מול החור במכלול וו הגרירה.
 5. החליקו את בריח הנעילה דרך מכלול וו הגרירה/המחזיק הכדורי.
 6. הכניסו את הפין הפציל לחור בקצה בריח הנעילה.

כדי להסיר מחבר כדורי:

 1. הסירו את הפין הפציל מבריח הנעילה והחליקו את בריח הנעילה החוצה מהמחזיק הכדורי/ממכלול וו הגרירה.
 2. משכו את המחזיק הכדורי החוצה ממכלול וו הגרירה.
 3. התקינו מחדש הכיסוי למניעת אבק על מכלול וו הגרירה ושמרו את תושבת התפוח במקום בטוח.

ניתוק וו הגרירה

לאחר הגרירה, הסירו את וו הגרירה:

 1. הכניסו את המפתח וסובבו כך שהחלק העליון של המפתח יהיה מיושר עם הסמל "פתיחה".
 2. אחזו היטב בוו הגרירה מלמטה (כדי למנוע ממנו ליפול אל הקרקע) ומשכו את המנעול החוצה כדי 0.5 ס"מ, וסובבו אותו נגד כיוון תנוע מחוגי השעון עד שהסמל "סגירה" יהיה בחלק העליון. בנקודה זו, המנעול אינו נעול ונמצא במצב "פתוח" ווו הגרירה ייפול מחוץ למכלול.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  היזהרו בעת סיבוב המנעול. אם הוא לא ננעל במצב "פתוח", הוא יחזור באופן אוטומטי למצב "סגור" המקורי ועלול לצבוט את אצבעותיכם.
 3. החזירו את הכיסוי למניעת אבק למקומו במכלול וו הגרירה, כדי למנוע הצטברות לכלוך בתוך המכלול, באמצעות סגירת לשוניות הדחיפה.
 4. סגרו את הכיסוי למניעת אבק על המנעול של וו הגרירה ושמרו את וו הגרירה במקום בטוח.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  לצורך תחזוקה של וו הגרירה, יש לגרז מעת לעת את המשטח שלו בגריז ללא שרף.