Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Εξαρτήματα, αξεσουάρ και τροποποιήσεις

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και αξεσουάρ της Tesla. Η Tesla εκτελεί αυστηρές δοκιμές στα εξαρτήματα, προκειμένου να διασφαλίζει την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους. Αγοράστε αυτά τα εξαρτήματα από την Tesla, όπου η τοποθέτησή τους γίνεται από επαγγελματίες και όπου μπορείτε να λαμβάνετε εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο Model Y. Τα αξεσουάρ διατίθενται για αγορά από τα καταστήματα της Tesla ή online στη διεύθυνση www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ορισμένα αξεσουάρ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στη δική σας περιοχή αγοράς του οχήματος.

Η Tesla δεν μπορεί να αξιολογήσει εξαρτήματα που κατασκευάζονται από άλλους, οπότε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν είναι κατασκευασμένα από την Tesla στο Model Y.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η τοποθέτηση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων και αξεσουάρ, ή η εκτέλεση μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του Model Y και την ασφάλεια των επιβατών. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ή την τοποθέτηση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή από την εκτέλεση μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Tesla δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θάνατο, τραυματισμό ή ζημιά που μπορεί να προκύψει εάν χρησιμοποιήσετε ή τοποθετήσετε μη εγκεκριμένα αξεσουάρ ή εάν εκτελέσετε μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Επισκευές αμαξώματος

Εάν το Model Y σας εμπλακεί σε σύγκρουση, επικοινωνήστε με την Tesla ή με ένα εξουσιοδοτημένο φανοποιείο της Tesla για να διασφαλίσετε ότι θα επισκευαστεί με γνήσια εξαρτήματα Tesla. Η Tesla έχει επιλέξει και εγκρίνει φανοποιεία που πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις εκπαίδευσης, εξοπλισμού, ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών.

Ορισμένα συνεργεία επισκευών και ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να προτείνουν τη χρήση μη γνήσιου εξοπλισμού ή ανακτημένων ανταλλακτικών για εξοικονόμηση χρημάτων. Ωστόσο, αυτά τα εξαρτήματα δεν πληρούν τα υψηλά πρότυπα της Tesla για την ποιότητα, την εφαρμογή και την αντοχή στη διάβρωση. Επιπλέον, ο μη γνήσιος εξοπλισμός και τα ανακτημένα εξαρτήματα (καθώς και οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες που μπορεί αυτά να προκαλέσουν) δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αντικατάσταση φίλτρων καμπίνας

Το Model Y διαθέτει φίλτρα αέρα που εμποδίζουν την είσοδο γύρης, βιομηχανικών καταλοίπων, σκόνης από τον δρόμο και άλλων σωματιδίων στην καμπίνα από τους αεραγωγούς. Η Tesla συνιστά να γίνεται αντικατάσταση αυτών των φίλτρων κάθε 2 έτη (μία φορά ετησίως στην Κίνα). Μπορείτε να αγοράσετε φίλτρα για την καμπίνα στο κατάστημα της Teslahttps://shop.tesla.cn/ για την Κίνα).

Για να αντικαταστήσετε τα φίλτρα της καμπίνας:

 1. Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.
 2. Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού τέρμα προς τα πίσω και αφαιρέστε το πατάκι του συνοδηγού.
 3. Χρησιμοποιήστε έναν λοστό ανοίγματος κλιπ για να απασφαλίσετε προσεκτικά τα πιεζόμενα κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα του χώρου ποδιών του συνοδηγού στον πίνακα οργάνων. Στη συνέχεια, ενώ στηρίζετε το κάλυμμα του χώρου ποδιών, αποσυνδέστε τις δύο φίσες και μετακινήστε στο πλάι το κάλυμμα του χώρου ποδιών.
  • Για το φως, πιέστε προσεκτικά τη γλωττίδα προς τα κάτω καθώς απασφαλίζετε τη φίσα.
  • Για το ηχείο, γυρίστε προσεκτικά υπό γωνία τη φίσα στην πλευρά του οχήματος, ώστε η μικρή γλωττίδα να βγει από την οπή στη φίσα που βρίσκεται στην πλευρά του καλύμματος του χώρου των ποδιών καθώς απασφαλίζετε τη φίσα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Για να μην προκληθεί ζημιά, μην τραβάτε τα καλώδια καθώς αποσυνδέετε τις φίσες. Όταν αποσυνδέετε τις φίσες, φροντίστε να τις τραβάτε από το ίδιο τους το πλαστικό.
 4. Με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας για να απελευθερώσετε προσεκτικά το δεξί πάνελ από την κεντρική κονσόλα.
 5. Αφαιρέστε τη βίδα 6 mm που συγκρατεί το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας στη μονάδα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) και μετά απελευθερώστε το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας και μετακινήστε το στο πλάι. Σε ορισμένα οχήματα, οι γλωττίδες αντικαθιστούν τη βίδα 6 mm: Χρησιμοποιήστε τον δείκτη και τον αντίχειρά σας για να πιέσετε τις δύο γλωττίδες στο κάτω μέρος του καλύμματος του φίλτρου καμπίνας. Γείρετε το κάλυμμα προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.
 6. Διπλώστε προς τα έξω τις γλωττίδες έλξης του πάνω φίλτρου της καμπίνας.
 7. Κρατώντας τις γλωττίδες του πάνω φίλτρου της καμπίνας, τραβήξτε προς τα έξω το πάνω φίλτρο και βγάλτε το από τη μονάδα HVAC.
 8. Κρατώντας την πάνω γλωττίδα του κάτω φίλτρου της καμπίνας, τραβήξτε προς τα πάνω το κάτω φίλτρο και βγάλτε το από τη μονάδα HVAC.
 9. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στα δύο καινούργια φίλτρα έχουν κατεύθυνση προς το πίσω μέρος του οχήματος, τοποθετήστε το κάτω φίλτρο της καμπίνας μέσα στη μονάδα HVAC και κατεβάστε το στη θέση του. Έπειτα τοποθετήστε από πάνω του το πάνω φίλτρο της καμπίνας.
 10. Διπλώστε τις γλωττίδες προς τα μέσα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας.
 11. Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας, βάλτε πρώτα την κάτω γλωττίδα του καλύμματος στη θέση της και μετά στερεώστε τη βίδα 6 mm. Σφίξτε τη βίδα με ροπή 1,2 Nm/0,89 ft-lb. Σε οχήματα με γλωττίδες αντί για βίδα 6 mm: Μετακινήστε την επάνω εγκοπή του καλύμματος φίλτρου καμπίνας στη θέση της και κατόπιν ασφαλίστε τις γλωττίδες στο κάτω μέρος της μονάδας HVAC.
 12. Συνδέστε ξανά τις δύο φίσες στα εξαρτήματα στο κάλυμμα του χώρου ποδιών συνοδηγού και μετά στερεώστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του με τα πιεζόμενα κλιπ.
 13. Ευθυγραμμίστε το δεξί πάνελ με τις εμπρός και πίσω εγκοπές εντοπισμού στην κεντρική κονσόλα και πιέστε μέχρι να κουμπώσουν καλά όλα τα κλιπ.
 14. Τοποθετήστε ξανά το πατάκι του συνοδηγού και επαναφέρετε το κάθισμα του συνοδηγού στη θέση του.

Αντικατάσταση της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε ζημιές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, αντικαταστήστε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με τον ίδιο τύπο μπαταρίας. Η μπαταρία μολύβδου-οξέος χαμηλής τάσης για οχήματα στη Βόρεια Αμερική είναι η AtlasBX/Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Μπορείτε να αγοράσετε μια νέα μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος που είναι συμβατή με το όχημά σας από το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντικαταστήσετε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος. Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (όπως προστατευτικά γυαλιά, δερμάτινα γάντια κατά τον χειρισμό της μπαταρίας μολύβδου-οξέος κ.λπ.).

Αφαίρεση:

 1. Προετοιμάστε το όχημα για να αφαιρέσετε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος:
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σχέση στάθμευσης.
  2. Χαμηλώστε όλα τα παράθυρα.
  3. Ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών.
  4. Αφήστε μια πόρτα ανοιχτή, ώστε να μπορείτε να μπείτε ξανά στο όχημα, εάν χρειάζεται.
  5. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης.
 2. Στον μπροστινό χώρο αποσκευών, αφαιρέστε την ποδιά κάτω από το καπό του οχήματος εισάγοντας ένα μικρό, επίπεδο εργαλείο που δεν προκαλεί φθορά, ή τα δάκτυλά σας κάτω από το πλαίσιο. Τραβήξτε προς τα επάνω για να χαλαρώσετε τα κλιπ και να απομακρύνετε την ποδιά κάτω από το καπό.
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 3. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το φίλτρο HEPA:
  1. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε το μπουλόνι που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό.
   Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
  2. Αφαιρέστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης από το όχημα. Εάν το δοχείο του συστήματος πλύσης παρμπρίζ είναι γεμάτο, ενδέχεται να διαρρεύσει λίγο υγρό από το σύστημα πλύσης παρμπρίζ.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Σημείωση
   Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από το στόμιο.
   Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
  3. Με ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε τα μπουλόνια (x2) που συνδέουν το συγκρότημα φίλτρου HEPA στο όχημα.
   Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
  4. Αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου HEPA από το όχημα, γέρνοντας το πίσω άκρο του συγκροτήματος φίλτρου προς τα επάνω πέρα από το δοχείο υγρού φρένων. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου από το όχημα, προσέχοντας να μην χτυπήσετε και να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
   Εικόνα που δείχνει την αφαίρεση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA ανασηκώνοντάς το και αφαιρώντας το από το όχημα
 4. Απενεργοποιήστε το όχημα μεταβαίνοντας στις επιλογές Controls > Safety > Power Off στην οθόνη αφής.
 5. Αποσυνδέστε τον βρόχο άμεσης επέμβασης σύροντας την κόκκινη γλωττίδα ασφάλισης προς το μέρος σας και πιέζοντας τη μαύρη γλωττίδα.
  Βέλος που δείχνει την αποσύνδεση του βρόχου άμεσης επέμβασης
 6. Με ένα καρυδάκι 10 mm, χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας μολύβδου-οξέος. Απελευθερώστε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη από τον αρνητικό (-) πόλο.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 7. Με ένα καρυδάκι 10 mm, απασφαλίστε το κάλυμμα ακροδέκτη και χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας μολύβδου-οξέος. Απελευθερώστε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη από τον θετικό (+) πόλο και καλύψτε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη με ένα στεγνό πανί.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Μην αφήνετε τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη να έρθει σε επαφή με παρακείμενα εξαρτήματα, όπως η βάση συγκράτησης μπαταρίας μολύβδου-οξέος ή οι γραμμές ψύξης A/C.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 8. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού από την πλευρά αρνητικού ακροδέκτη (-) της μπαταρίας μολύβδου-οξέος.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
 9. Χαλαρώστε το παξιμάδι της βάσης συγκράτησης μπαταρίας στο επάνω μέρος της μπαταρίας μολύβδου-οξέος με ένα καρυδάκι 10 mm. Για να απελευθερώσετε τη βάση συγκράτησης της μπαταρίας, απαγκιστρώστε και σύρετε τον ιμάντα προς τα πίσω. Εάν χρειάζεται, γείρετε τη βάση συγκράτησης μπαταρίας προς τα πίσω, ώστε να μην γλιστρήσει μέσα στο όχημα.
  Τα βέλη δείχνουν το χαλάρωμα του παξιμαδιού και το τράβηγμα της βάσης συγκράτησης προς τα πάνω και προς τα έξω
 10. Χρησιμοποιώντας τη λαβή της μπαταρίας, αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία μολύβδου-οξέος, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά στα γύρω εξαρτήματα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Κατά την ανύψωση και αφαίρεση της μπαταρίας μολύβδου-οξέος, σταθείτε μπροστά από το όχημα και χρησιμοποιήστε τη σωστή τεχνική ανύψωσης. Η μπαταρία μολύβδου-οξέος ζυγίζει περίπου 12 kg (25lb). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
  Παράδειγμα μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος
 11. Επιθεωρήστε τη νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ένα κόκκινο βύσμα στο περίβλημα, στην πλευρά του θετικού (+) ακροδέκτη. Εάν η νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος δεν διαθέτει κόκκινο βύσμα, χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας για να μεταφέρετε το κόκκινο βύσμα από την παλιά μπαταρία στην καινούργια.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Απορρίψτε την παλιά μπαταρία μολύβδου-οξέος σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, π.χ. απορρίψτε την σε εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών. Κρατήστε την μπαταρία μολύβδου-οξέος σε όρθια θέση και τοποθετήστε την σε μια πετσέτα ή σε ένα κομμάτι χαρτόνι κατά τη μεταφορά της.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο το κόκκινο βύσμα

Τοποθέτηση:

 1. Μετακινήστε προσεκτικά τη νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος στη θέση της, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά σε παρακείμενα εξαρτήματα.
 2. Τοποθετήστε τη βάση συγκράτησης της μπαταρίας μολύβδου-οξέος και χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm για να σφίξετε το παξιμάδι που τη συγκρατεί στην μπαταρία 12 V. Σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lbs).
  Κοντινή λήψη της βάσης συγκράτησης μπαταρίας με επισημασμένο το παξιμάδι
 3. Επανασυνδέστε τον βρόχο άμεσης επέμβασης.
  Το βέλος δείχνει τη σύνδεση του βρόχου άμεσης επέμβασης
 4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο στη νέα μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος.
 5. Συνδέστε τον θετικό (+) ακροδέκτη, τοποθετώντας τον σφιγκτήρα πάνω από τον θετικό (+) πόλο. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του θετικού (+) ακροδέκτη.
 7. Συνδέστε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη, τοποθετώντας τον σφιγκτήρα πάνω από τον αρνητικό (+) πόλο. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 8. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού στην πλευρά αρνητικού ακροδέκτη (-) της μπαταρίας μολύβδου-οξέος.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
 9. Ανοίξτε μία από τις πόρτες του οχήματος, για να βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει αποκατασταθεί σωστά και ότι η οθόνη αφής ανάβει (αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά).
 10. Εάν υπάρχει, τοποθετήστε το φίλτρο HEPA:
  1. Μετακινήστε προσεκτικά το συγκρότημα φίλτρου ΗΕΡΑ στη θέση του, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
   Εικόνα που δείχνει την επανατοποθέτηση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA στο όχημα
  2. Με ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε τα μπουλόνια (x2) και βιδώστε τα με ροπή 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
  3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης έχει εφαρμόσει σωστά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης, εισαγάγοντάς το στο δοχείο του συστήματος πλύσης.
   Κοντινή λήψη του δακτυλίου στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης με ένα βέλος που δείχνει το δοχείο του συστήματος πλύσης
  4. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα έτσι ώστε να ασφαλίσει από τη γλωττίδα.
   Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
  5. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm για να τοποθετήσετε το μπουλόνι που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή 5 Nm (3,7 ft-lbs).
   Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
 11. Επανατοποθετήστε την ποδιά κάτω από το καπό, ευθυγραμμίζοντας τα κλιπ με τα ανοίγματά τους στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τα κλιπ ασφαλίζουν με ένα χαρακτηριστικό "κλικ".
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 12. Κλείστε τον μπροστινό χώρο αποσκευών. Εάν προηγουμένως στην οθόνη αφής είχε εμφανιστεί μια ειδοποίηση αντικατάστασης της μπαταρίας χαμηλής τάσης, βεβαιωθείτε ότι η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται πλέον.

Χρήση αναμεταδοτών RFID

Σε περίπτωση τοποθέτησης αναμεταδότη RFID (που χρησιμοποιείται από πολλά αυτοματοποιημένα συστήματα διοδίων) στο εσωτερικό του Model Y, στερεώστε τον αναμεταδότη δίπλα στον εσωτερικό στην κάτω γωνία της καθρέφτη. Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε παρεμπόδιση του οπτικού σας πεδίου κατά την οδήγηση. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του αναμεταδότη RFID για την τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σημεία.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε επίσης να στερεώσετε έναν αναμεταδότη που διαθέτει προστασία από τις καιρικές συνθήκες στην μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας.

Τοποθέτηση βάσης στήριξης μπροστινής πινακίδας κυκλοφορίας

Για είστε καλυμμένοι σε περιοχές όπου απαιτείται η ύπαρξη πινακίδας κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος του οχήματος, το Model Y είναι εξοπλισμένο με μια βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας. Αυτή η βάση στήριξης ταιριάζει στο σχήμα του μπροστινού προφυλακτήρα του οχήματος και στερεώνεται σε αυτόν με ισχυρή κολλητική ουσία.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Tesla συνιστά αυτή η διαδικασία να εκτελείται όταν το όχημα είναι καθαρό και στεγνό στη διάρκεια μιας ζεστής ημέρας. Εάν εκτελεστεί σε συνθήκες ψύχους ή/και υγρασίας, μπορεί να μειωθεί η απόδοση της κολλητικής ουσίας.

Για να τοποθετήσετε τη βάση στήριξης της μπροστινής πινακίδας κυκλοφορίας:

 1. Προμηθευτείτε ισοπροπυλική αλκοόλη και δοκιμάστε την σε μια μη ορατή βαμμένη επιφάνεια του οχήματος για να επιβεβαιώσετε ότι δεν προκαλεί ζημιά και δεν αφαιρεί τη βαφή.
 2. Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης με ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον ένα λεπτό.
 3. Αφαιρέστε πλήρως την προστατευτική ταινία από την κολλητική ουσία στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης και αφαιρέστε μερικώς την ταινία από το επάνω μέρος της κολλητικής ουσίας σε κάθε πλευρά. Αφήστε στη θέση του το κάτω μισό της ταινίας στις πλευρές και διπλώστε την ξεκολλημένη ταινία προς τα έξω για να μπορέσετε να την αφαιρέσετε εύκολα αφού ευθυγραμμίσετε τη βάση στήριξης με τον προφυλακτήρα.
  Πίσω πλευρά της βάσης στήριξης της πινακίδας κυκλοφορίας μετά από την αφαίρεση της ταινίας από το πάνω μέρος και τη μερική αφαίρεση της ταινίας στην κάθε πλευρά.
 4. Δίνοντας κλίση στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης της πινακίδας κυκλοφορίας ώστε να απομακρυνθεί από τον προφυλακτήρα (για να εμποδίσετε την προσκόλλησή της σε λάθος θέση), ευθυγραμμίστε το κάτω κεντρικό σημείο της βάσης στήριξης της πινακίδας κυκλοφορίας με τη μέση της μάσκας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
  Βέλη που υποδεικνύουν την ευθυγράμμιση του κάτω κεντρικού σημείου της πινακίδας κυκλοφορίας με τη μέση της μάσκας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Φροντίστε να κάνετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την ευθυγράμμιση της βάσης στήριξης, καθώς δεν θα μπορείτε να την επανατοποθετήσετε αφού κολλήσει στον προφυλακτήρα.
 5. Αφού επιτύχετε τη σωστή ευθυγράμμιση, πλησιάστε και ακουμπήστε το επάνω μέρος της βάσης στήριξης στον προφυλακτήρα και ασκήστε πίεση ώστε να συγκρατηθεί στη θέση της από την κόλλα.
  Βέλη που υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε το πάνω μέρος της βάσης στήριξης της πινακίδας κυκλοφορίας πάνω στον προφυλακτήρα.
 6. Αφαιρέστε την ταινία που απομένει από τις πλευρές της βάσης στήριξης, πιέστε γερά ολόκληρη τη βάση στήριξης πάνω στον προφυλακτήρα και βεβαιωθείτε ότι η βάση συγκρατείται στη θέση της από όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει κολλητική ουσία.
 7. Αφού στερεωθεί καλά η βάση, χρησιμοποιήστε τις τέσσερις βίδες που παρέχονται για να τοποθετήσετε την πινακίδα κυκλοφορίας στη βάση (σφίξτε με ροπή 3 Nm/2,2 ft-lbs).
  Μπροστινό μέρος οχήματος με επισήμανση στις βίδες της βάσης στήριξης της πινακίδας κυκλοφορίας.