Εκκίνηση και απενεργοποίηση

Εκκίνηση

Όταν ανοίγετε μια πόρτα για να εισέλθετε στο Model Y, ενεργοποιείται η οθόνη αφής και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χειριστήρια. Για να οδηγήσετε το Model Y:
  1. Πατήστε το πεντάλ φρένου - το Model Y ενεργοποιείται και είναι έτοιμο για οδήγηση.
  2. Επιλέξτε μια λειτουργία οδήγησης - μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων προς τα κάτω για οδήγηση ή προς τα πάνω για όπισθεν (βλ. ).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PIN to Drive (βλ. #GUID-DE58F4BD-2534-4225-8A71-0D067884EE19), πρέπει επίσης να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN στην οθόνη αφής για να μπορέσετε να οδηγήσετε το Model Y.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε κατά την οδήγηση του Model Y εμφανίζονται στην οθόνη αφής.

Η δυνατότητα οδήγησης απενεργοποιείται - Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας

Εάν το Model Y δεν εντοπίσει ένα κλειδί όταν πατάτε το φρένο (εάν δεν εντοπιστεί keyfob ή phone key ή εάν παρέλθουν δύο λεπτά από τη στιγμή που χρησιμοποιήσατε την κάρτα-κλειδί), εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη αφής που σας ενημερώνει ότι για την οδήγηση απαιτείται έλεγχος ταυτότητας.

Εάν δείτε αυτό το μήνυμα, τοποθετήστε την κάρτα-κλειδί πίσω από τις ποτηροθήκες όπου μπορεί να τη διαβάσει ο πομπός RFID. Η χρονική περίοδος ελέγχου ταυτότητας των δύο λεπτών ξεκινά ξανά και μπορείτε να εκκινήσετε το Model Y πατώντας το πεντάλ φρένου.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα του Model Y να εντοπίσει ένα phone key ή keyfob (για παράδειγμα, εάν η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί και δεν είναι πλέον δυνατή η επικοινωνία μέσω Bluetooth).

Πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το Phone Key, το keyfob ή μια κάρτα-κλειδί. Μετά την οδήγηση, το κλειδί χρειάζεται για την επανεκκίνηση του Model Y αφού αυτό απενεργοποιηθεί. Και όταν βγαίνετε από το Model Y, πρέπει να έχετε μαζί σας το κλειδί για να κλειδώσετε το Model Y είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Όταν ολοκληρώσετε την οδήγηση, επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων πατώντας το κουμπί στο άκρο του μοχλού. Όταν βγαίνετε από το Model Y έχοντας μαζί σας το το Phone Key και το keyfob σας, το όχημα απενεργοποιείται αυτόματα και σβήνει η οθόνη αφής.

Model Y απενεργοποιείται επίσης αυτόματα αφού το κιβώτιο ταχυτήτων παραμείνει στη θέση στάθμευσης για 30 λεπτά, ακόμη και αν είστε καθισμένοι στο κάθισμα του οδηγού.

Αν και συνήθως δεν χρειάζεται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Model Y ενώ κάθεστε στο κάθισμα του οδηγού, εφόσον το όχημα δεν κινείται. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Power Off. Model Y ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου ή αγγίξετε την οθόνη αφής.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model Y επιλέγει αυτόματα τη σχέση στάθμευσης κάθε φορά που διαπιστώνει ότι εξέρχεστε από το όχημα (για παράδειγμα, εάν λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού και το όχημα έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί). Εάν επιλέξετε τη νεκρά, το Model Y θα επιλέξει τη σχέση στάθμευσης όταν ανοίξετε την πόρτα για να βγείτε από το όχημα. Για να διατηρήσετε το Model Y στη νεκρά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς Transport Mode (βλ. ).

Διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Model Y εάν επιδεικνύει ασυνήθιστη συμπεριφορά ή εάν εμφανίζει μια ειδοποίηση χωρίς περιγραφή.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περίπτωση που η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, επανεκκινήστε την προτού προβείτε σε διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση (βλ. Επανεκκίνηση της οθόνης αφής).
  1. Επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης.
  2. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Power Off.
  3. Περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά χωρίς να αλληλεπιδράσετε με το όχημα. Μην ανοίξετε τις πόρτες, μην αγγίξετε το πεντάλ φρένου, μην αγγίξετε την οθόνη αφής κ.λπ.
  4. Μετά από δύο λεπτά, πατήστε το πεντάλ φρένου ή ανοίξτε την πόρτα για να ενεργοποιήσετε το όχημα.