Χειροκίνητη απελευθέρωση του καλωδίου φόρτισης

Εάν οι συνήθεις μέθοδοι για την απελευθέρωση ενός καλωδίου φόρτισης από τη θύρα φόρτισης (με χρήση του κουμπιού απασφάλισης της λαβής φόρτισης, της οθόνης αφής ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές) δεν λειτουργούν, δοκιμάστε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο προαιρετικό key fob (εάν υπάρχει) για 1-2 δευτερόλεπτα. Εάν εξακολουθεί να μην απασφαλίζεται, ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται ενεργή φόρτιση του Model Y προβάλλοντας την οθόνη φόρτισης στην οθόνη αφής. Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το στοιχείο Stop Charging.
 2. Ανοίξτε τον πίσω χώρο αποσκευών.
 3. Τραβήξτε προς τα κάτω το καλώδιο απελευθέρωσης της θύρας φόρτισης, για να απασφαλίσετε το καλώδιο φόρτισης.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μην τραβάτε το καλώδιο απελευθέρωσης προσπαθώντας ταυτόχρονα να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης. Πρέπει να τραβάτε πάντα το καλώδιο απελευθέρωσης προτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.
  Καλώδιο απελευθέρωσης με βέλος που δείχνει προς τα κάτω.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Το καλώδιο απελευθέρωσης μπορεί να βρίσκεται μέσα στο άνοιγμα της επένδυσης.
 4. Τραβήξτε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο απελευθέρωσης μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να απελευθερώσετε το καλώδιο φόρτισης χρησιμοποιώντας τις συνηθισμένες μεθόδους. Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο απελευθέρωσης ή στον εξοπλισμό φόρτισης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε αυτήν τη διαδικασία ενώ το όχημά σας φορτίζεται, ή εάν έχουν αποκαλυφθεί οποιοιδήποτε πορτοκαλί αγωγοί υψηλής τάσης. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο όχημα. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά τον τρόπο ασφαλούς εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.