Σύνδεση και αποσύνδεση του κοτσαδόρου ρυμούλκησης (Ευρώπη)

Σύνδεση του κοτσαδόρου ρυμούλκησης

Το πακέτο ρυμούλκησης για το Model Y περιλαμβάνει έναν κοτσαδόρο μεταφοράς βάρους με μπίλια ζεύξης 50 mm. Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο κοτσαδόρος θα πρέπει να αφαιρείται και να αποθηκεύεται σε χώρο χωρίς υγρασία, ώστε να εμποδίζεται η σκουριά και η διάβρωση. Διατηρήστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη επάνω από το περίβλημα του κοτσαδόρου, για να μην εισχωρούν ακαθαρσίες και κατάλοιπα.

Εικόνα μπίλιας κοτσαδόρου.
Το συγκρότημα κοτσαδόρου τρέιλερ στερεώνεται στο αμάξωμα του οχήματος με 6 βίδες.
Εικόνα που δείχνει το συγκρότημα κοτσαδόρου στερεωμένο στο αμάξωμα με επισήμανση στα στοιχεία στερέωσης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η μέγιστη επιτρεπόμενη οπίσθια προεξοχή για το σημείο ζεύξης είναι 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Κατά τη ρυμούλκηση, πρέπει πάντα να τοποθετείτε αλυσίδες ασφαλείας. Τοποθετήστε σταυρωτά τις αλυσίδες κάτω από το σημείο σύνδεσης του τρέιλερ και συνδέστε τις στους κρίκους του τρέιλερ για να στερεώσετε με ασφάλεια το φορτίο του τρέιλερ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κοτσαδόρο για τρέιλερ του Model Y. Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε κοτσαδόρο τρέιλερ διαφορετικού τύπου.

Για να τοποθετήσετε τον κοτσαδόρο του τρέιλερ:

 1. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό αντικείμενο, π.χ. μικρό μαχαίρι ή κατσαβίδι με πλακέ μύτη, για να ανασηκώσετε περιμετρικά τα άκρα του καλύμματος του κοτσαδόρου ρυμούλκησης και απασφαλίστε τα 15 κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα στο πίσω ταμπλό. Αποθηκεύστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε ασφαλές σημείο.
  Εικόνα που δείχνει την αποδέσμευση και των δύο στοιχείων στερέωσης στο κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη.
 2. Εισαγάγετε το κλειδί στον κύλινδρο ασφάλισης του κοτσαδόρου και περιστρέψτε τον κύλινδρο, έτσι ώστε το επάνω μέρος του κλειδιού να ευθυγραμμιστεί με τη θέση "Open".
 3. Τραβήξτε τον κύλινδρο ασφάλισης έξω από τον προσαρμογέα κατά περίπου 0,5 cm και γυρίστε τον προς τα δεξιά μέχρι να σταθεροποιηθεί το εικονίδιο ξεκλειδώματος στο επάνω μέρος του.
  Εικόνα που δείχνει τον κύλινδρο ασφάλισης με βέλη περιστροφής προς τα δεξιά.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή του κυλίνδρου ασφάλισης. Εάν δεν ασφαλίσει στη θέση "Open", θα συμπτυχθεί αυτόματα στην αρχική θέση "Closed" και μπορεί να μαγκώσει τα δάχτυλά σας.
 4. Πιάστε σταθερά τον κοτσαδόρο από το κάτω μέρος και ευθυγραμμίστε τον με τις αντίστοιχες εγκοπές στο περίβλημά του.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μην πιάνετε τον κύλινδρο ασφάλισης καθώς πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.
 5. Σπρώξτε τον κοτσαδόρο μέσα στο περίβλημα του κοτσαδόρου, μέχρι ο κύλινδρος ασφάλισης να περιστραφεί γρήγορα προς τα αριστερά και να ασφαλίσει αυτόματα στη θέση "Closed".
 6. Τραβήξτε τον κοτσαδόρο για να βεβαιωθείτε ότι έχει εισχωρήσει πλήρως στο περίβλημα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν ο κοτσαδόρος δεν ασφαλίσει μέσα στο περίβλημα, θα πέσει προς τα έξω όταν τον τραβήξετε προς τα κάτω.
 7. Γυρίστε το κλειδί, έτσι ώστε τα βέλη να ευθυγραμμιστούν με το εικονίδιο κλειδώματος στον κύλινδρο ασφάλισης.
 8. Αφαιρέστε το κλειδί και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο (κατά προτίμηση, μέσα στο όχημα).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί μόνο εάν ο κοτσαδόρος είναι ασφαλισμένος. Αυτό υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει γίνει σωστά. Μην χρησιμοποιείτε τον κοτσαδόρο εάν δεν έχει αφαιρεθεί το κλειδί.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η Tesla συνιστά να σημειώσετε τον κωδικό του κλειδιού. Εάν χάσετε τα κλειδιά και χρειαστεί να παραγγείλετε ανταλλακτικό, θα χρειαστείτε αυτόν τον κωδικό κλειδιού.
  Εικόνα που δείχνει το κλειδί του κοτσαδόρου.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Το συγκρότημα κοτσαδόρου τρέιλερ στερεώνεται στο αμάξωμα του οχήματος με 6 μπουλόνια.

Αποσύνδεση του κοτσαδόρου ρυμούλκησης

Μετά τη ρυμούλκηση, αφαιρέστε τον κοτσαδόρο:

 1. Εισαγάγετε το κλειδί και περιστρέψτε το για να ευθυγραμμίσετε το επάνω μέρος του κλειδιού με το εικονίδιο ξεκλειδώματος.
 2. Κρατώντας σταθερά το κάτω μέρος του κοτσαδόρου (για να μην πέσει στο έδαφος), τραβήξτε τον κύλινδρο ασφάλισης προς τα έξω κατά περίπου 0,5 cm και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να μετακινηθεί στο επάνω μέρος το εικονίδιο κλειδώματος. Σε αυτό το σημείο, ο κύλινδρος ασφάλισης ξεκλειδώνει στη θέση "Open" και ο κοτσαδόρος πέφτει έξω από το περίβλημα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή του κυλίνδρου ασφάλισης. Εάν δεν ασφαλίσει στη θέση "Open", θα συμπτυχθεί αυτόματα στην αρχική θέση "Closed" και μπορεί να μαγκώσει τα δάχτυλά σας.
 3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη στο περίβλημα του κοτσαδόρου κουμπώνοντας τα πιεζόμενα κλιπ, για να εμποδίσετε τη συσσώρευση ακαθαρσιών στο εσωτερικό του περιβλήματος.
 4. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη στον κύλινδρο ασφάλισης του κοτσαδόρου και φυλάξτε τον κοτσαδόρο σε ασφαλές σημείο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Για συντήρηση του κοτσαδόρου, γρασάρετε τακτικά την επιφάνειά του με μη ρητινώδες γράσο.