Τοποθέτηση και αφαίρεση της βάσης μπίλιας (Βόρεια Αμερική)

Το πακέτο ρυμούλκησης του Model Y δεν περιλαμβάνει βάση μπίλιας. Πρέπει να αγοράσετε μια βάση μπίλιας, κατάλληλη για τον τύπο του τρέιλερ που ρυμουλκείτε. Η υποδοχή κοτσαδόρου του Model Y υποστηρίζει βάσεις μπίλιας με μήκος έως 8,5" (22 cm) και ανύψωση έως 0,75" (2 cm). Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο βάσης μπίλιας με πτώση, εάν δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

Εικόνα που δείχνει τα κατάλληλα όρια της μπίλιας ζεύξης.

Για να τοποθετήσετε μια βάση μπίλιας:

 1. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό αντικείμενο, π.χ. μικρό μαχαίρι ή κατσαβίδι με πλακέ μύτη, για να ανασηκώσετε περιμετρικά τα άκρα του καλύμματος του κοτσαδόρου ρυμούλκησης και απασφαλίστε τα 15 κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα στο πίσω ταμπλό. Αποθηκεύστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε ασφαλές σημείο.
  Εικόνα που δείχνει το κάλυμμα σκόνης αποδεσμευμένο.
 2. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε την κοπίλια από το μπουλόνι ασφάλισης και σύρετε το μπουλόνι ασφάλισης έξω από το συγκρότημα κοτσαδόρου.
 3. Σύρετε τη βάση της μπίλιας μέσα στο συγκρότημα κοτσαδόρου.
 4. Ευθυγραμμίστε την οπή στη βάση της μπίλιας με την οπή στο συγκρότημα κοτσαδόρου.
 5. Σύρετε το μπουλόνι ασφάλισης μέσα από το συγκρότημα κοτσαδόρου/τη βάση της μπίλιας.
 6. Εισαγάγετε την κοπίλια στην οπή στο άκρο του μπουλονιού ασφάλισης.

Για να αφαιρέσετε μια βάση μπίλιας:

 1. Αφαιρέστε την κοπίλια από το μπουλόνι ασφάλισης και σύρετε το μπουλόνι ασφάλισης έξω από τη βάση της μπίλιας/το συγκρότημα κοτσαδόρου.
 2. Τραβήξτε τη βάση της μπίλιας έξω από το συγκρότημα κοτσαδόρου.
 3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη για το περίβλημα του κοτσαδόρου και αποθηκεύστε τη βάση της μπίλιας σε ασφαλές σημείο.

Αποσύνδεση του κοτσαδόρου ρυμούλκησης

Μετά τη ρυμούλκηση, αφαιρέστε τον κοτσαδόρο:

 1. Εισαγάγετε το κλειδί και περιστρέψτε το για να ευθυγραμμίσετε το επάνω μέρος του κλειδιού με το εικονίδιο ξεκλειδώματος.
 2. Κρατώντας σταθερά το κάτω μέρος του κοτσαδόρου (για να μην πέσει στο έδαφος), τραβήξτε τον κύλινδρο ασφάλισης προς τα έξω κατά περίπου 0,5 cm και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να μετακινηθεί στο επάνω μέρος το εικονίδιο κλειδώματος. Σε αυτό το σημείο, ο κύλινδρος ασφάλισης ξεκλειδώνει στη θέση "Open" και ο κοτσαδόρος πέφτει έξω από το περίβλημα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή του κυλίνδρου ασφάλισης. Εάν δεν ασφαλίσει στη θέση "Open", θα συμπτυχθεί αυτόματα στην αρχική θέση "Closed" και μπορεί να μαγκώσει τα δάχτυλά σας.
 3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη στο περίβλημα του κοτσαδόρου κουμπώνοντας τα πιεζόμενα κλιπ, για να εμποδίσετε τη συσσώρευση ακαθαρσιών στο εσωτερικό του περιβλήματος.
 4. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη στον κύλινδρο ασφάλισης του κοτσαδόρου και φυλάξτε τον κοτσαδόρο σε ασφαλές σημείο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Για συντήρηση του κοτσαδόρου, γρασάρετε τακτικά την επιφάνειά του με μη ρητινώδες γράσο.