Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm

I det usandsynlige tilfælde, at Model Y ikke har lavspænding-strømforsyning, vil du ikke være i stand til at åbne det forreste bagagerum ved hjælp af touchskærmen, bilnøglen eller mobilappen. Sådan åbnes det forreste bagagerum i denne situation:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende trin åbner ikke det forreste bagagerum, hvis Model Y er låst og forsynet med lavspænding-strøm.
nærbillede af dæksel til forreste trækøje

 1. Find en ekstern lavspænding-strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper).
 2. Frigør dækslet til trækøjet ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Afhængigt af produktionsdatoen kan enten plus- eller minuspolen være forbundet med dækslet til trækøjet.
  Bilens forside med et zoomfelt og pile, der angiver at der skal trykkes på øverste højre hjørne af trækøjet for at udløse det.
 3. Træk de to wirer ud af trækøjeåbningen for at afdække begge poler.
  Dæksel til trækøje udløst med polerne angivet.
 4. Tilslut lavspænding-strømforsyningens røde pluskabel (+) til den røde pluspol (+).
 5. Tilslut lavspænding-strømforsyningens sorte minuskabel (-) til den sorte minuspol (-).
  Strømforsyning tilsluttet til polerne.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tilslutning af en ekstern lavspænding-strømforsyning til disse poler udløser kun motorhjelmens låse. Du kan ikke oplade lavspænding-batteriet ved hjælp af disse poler. Lad ikke lavspænding-strømkablerne være tilsluttet polerne i mere end 30 sekunder – fjern dem fra køretøjets poler, så snart motorhjelmen låses.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner). Motorhjelmens låse udløses straks, og du kan nu åbne motorhjelmen og få adgang til det forreste bagagerum.
 7. Frakobl begge kabler. Start med det sorte minuskabel (-).
 8. Hvis køretøjet skal trækkes op på en ladvogn, må dækslet til trækøjet ikke sættes på plads endnu. Hvis det er nødvendigt, kan dækslet til trækøjet monteres ved at indsætte wirerne i trækøjeåbningen og rette dækslet ind og klemme det på plads.
  Pil, der angiver, hvordan dækslet til trækøjet monteres.