Brug af startkabler på lavspændingsbatteriet (litiumion)

Køretøjer produceret på Gigafactory i Shanghai efter ca. oktober 2021 og på fabrikken i Fremont efter ca. december 2021 er udstyret med et litiumionbatteri med lav spænding.

 1. Åbn motorhjelmen (se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm).
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter, skal du forsigtigt folde HEPA-filterets pakning mod fronten af køretøjet for at få adgang til lavspænding-polen.
  Billede, der viser en behandsket hånd, der folder HEPA-filterets pakning tilbage.
 4. Træk det sorte beslag tilbage for at se den positive pol. Fjern det røde dæksel og tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige køretøjet, må det positive kabel ikke berøre andre metalkomponenter.
  lavspændingsstrømforsyningens positive kabel tilsluttes til den positive pol.
 5. HEPA-filterbolten (vist herunder) fungerer som negativ (-) pol. Tilslut lavsspændingsstrømforsyningens sorte minuskabel (-) til den sorte HEPA-minuspol.
  lavspændingsstrømforsyningens minuskabel tilsluttes til minuspolen.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner) i 20-30 sekunder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Hvis du lader strømforsyningen være tilsluttet i mere end 30 sekunder, så vil lavspændingsbatteriet muligvis ikke kunne genoprette sig selv, og køretøjet vil muligvis ikke kunne skifte til køregear. Frakobl strømforsyningen og lavspændingsbatteriet for at prøve at lade batteriet genoprette sig selv igen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du forsøger at aktivere transporttilstand (for at trække køretøjet op på en ladvogn), så er det ikke nødvendigt, at lavspændingsbatteriet genopretter sig selv. Lad strømforsyningen være tilsluttet, indtil køretøjet er blevet sikret.
 7. Åbn fordøren i førersiden og vent to minutter.
 8. Kontroller, at køretøjet kan skifte til køregear.
 9. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 10. Luk motorhjelmen.