Klíče

Typy klíčů

Model Y podporuje následující typy klíčů:
 • Telefon jako klíč – svůj soukromý telefon můžete nastavit jako klíč pro komunikaci s vozem Model Y pomocí Bluetooth. Telefon nastavený jako klíč podporuje automatické zamykání a odemykání.
 • Přístupová karta – společnost Tesla nabízí přístupovou kartu, která s vozem Model Y komunikuje na krátkou vzdálenost prostřednictvím radiofrekvenčních (RFID) signálů. Přístupová karta se používá k ověření telefonu nastaveného jako klíč, který budete používat ke komunikaci s vozem Model Y, a k přidávání nebo odebírání dalších klíčů. Na rozdíl od telefonu nastaveného jako klíč a klíčů nepodporuje přístupová karta automatické zamykání a odemykání. V situacích, kdy má telefon nastavený jako klíč vybitou baterii, ztratíte ho nebo je odcizen, lze pro odemykání, jízdu a zamykání vozu Model Y použít přístupovou kartu.
 • Klíčenka – klíč (pokud je součástí výbavy) umožňuje stisknutím tlačítek otevírat přední a zadní zavazadlový prostor a odemykat, zamykat a řídit Model Y. Klíč rovněž umožňuje automatické zamykání a odemykání, pokud je ve vaší oblasti k dispozici (viz #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B), a lze ho také použít jako zálohu telefonu nastaveného jako klíč.

Model Y podporuje celkem 19 klíčů, které mohou zahrnovat telefony nastavené jako klíč, přístupové karty a až čtyři klíče.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Když se chystáte odjet, nezapomeňte si s sebou vzít klíč. I když můžete s vozem Model Y odjet bez klíče, nebudete ho moci opět zapnout, až se vypne.

Telefon jako klíč

Telefon nastavený jako klíč představuje pohodlný způsob přístupu do vozu Model Y. Při příchodu k vozu je detekován signál Bluetooth telefonu a jakmile zatáhnete za kliku dveří, dveře se otevřou. Stejně tak se dveře zamknou, když opustíte vozidlo a odejdete s telefonem nastaveným jako klíč (za předpokladu, že je zapnutá funkce Zámek dveří po odchodu – viz #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B).

Než budete moci používat telefon k přístupu do vozu Model Y, musíte ho následujícím postupem ověřit:

 1. Stáhněte si do telefonu mobilní aplikaci Tesla.
 2. Přihlaste se do mobilní aplikace Tesla pomocí uživatelského jména a hesla účtu Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Abyste mohli k přístupu do vozu Model Y používat telefon, musíte zůstat přihlášeni k účtu Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud je k účtu Tesla připojeno více vozidel, je třeba zkontrolovat, zda je v mobilní aplikaci aktuálně vybráno vozidlo, ke kterému má aplikace přistupovat.
 3. Zajistěte splnění následujících podmínek:
  • V telefonu jsou povolena obecná nastavení Bluetooth.
  • V nastavení telefonu je povoleno používání funkce Bluetooth v mobilní aplikaci Tesla. Například přejděte v telefonu do nabídky nastavení, vyberte mobilní aplikaci Tesla a zkontrolujte, zda je zapnuté nastavení Bluetooth.
  • Je povolen přístup k vaší poloze. Otevřete v nastavení telefonu mobilní aplikaci Tesla a vyberte možnost Poloha > Vždy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ponecháte aplikaci spuštěnou na pozadí.
  • Zkontrolujte, zda je zapnutý mobilní přístup v nabídce (Ovládací prvky > Bezpečnost > Povolit mobilní přístup) na dotykové obrazovce.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Model Y komunikuje s telefonem pomocí Bluetooth. Upozorňujeme, že baterie telefonu musí být pro provoz Bluetooth dostatečně nabitá a že mnoho telefonů s vybitou baterií Bluetooth vypíná.
 4. Když jste uvnitř vozu nebo v jeho blízkosti, otevřete mobilní aplikaci Tesla a na hlavní obrazovce klepněte na Nastavit telefon jako klíč nebo přejděte k nastavení Zabezpečení > Nastavit telefon jako klíč. Podle pokynů v mobilní aplikaci a na dotykové obrazovce vozu nastavte telefon jako klíč.

Chcete-li zobrazit seznam klíčů, které mají momentálně povolen přístup k vozu Model Y, nebo odebrat telefon nastavený jako klíč, klepněte na Ovládací prvky > Zámky (viz Správa klíčů).

Model Y se může připojit ke třem telefonům nastaveným jako klíč současně. Pokud jsou tedy detekovány více než tři telefony nastavené jako klíč a chcete ověřit nebo spárovat jiný telefon, odstraňte ostatní připojené telefony nastavené jako klíč z dosahu nebo vypněte jejich Bluetooth.

Jakmile je telefon nastavený jako klíč ověřen, k odemykání vozu Model Y už není třeba připojení k internetu. Abyste však mohli telefon používat v režimu hands-free, přistupovat ke kontaktům v telefonu, přehrávat z telefonu multimédia apod., musíte ho rovněž spárovat a připojit jako zařízení Bluetooth (viz ).

Některé chytré telefony s funkcí NFC lze používat k odemykání/zamykání vozidla, a to stejným způsobem, jakým používáte přístupovou kartu. Zkontrolujte, že je mobilní aplikace Tesla správně spárovaná s vozidlem, a zapněte funkci NFC v telefonu. Po zapnutí funkce můžete jednoduše zamykat nebo odemykat dveře vozu přiložením telefonu ke sloupku dveří na straně řidiče. Informace popisující konkrétní postup jsou uvedeny v pokynech k telefonu.

Přístupová karta

Tesla dodává společně s vozem Model Y dvě přístupové karty přizpůsobené rozměrům peněženky.

Pokud chcete Model Y odemknout nebo zamknout pomocí přístupové karty, přiložte ji podle obrázku ke čtečce karet pod kamerou systému Autopilot na sloupku dveří řidiče. Jakmile Model Y detekuje přístupovou kartu, bliknou vnější světla, zpětná zrcátka se vyklopí nebo sklopí (pokud je zapnutá funkce sklápění zpětných zrcátek), spustí se houkačka (pokud je zapnutá funkce „Zvuk potvrzení uzamknutí“) a dveře se odemknou nebo zamknou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Může být nutné dotknout se přístupovou kartou středové konzoly nebo sloupku dveří řidiče a přidržet ji u vysílače po dobu jedné nebo dvou sekund.
Snímek osoby přikládající přístupovou kartu ke sloupku dveří na straně řidiče

Jakmile sedíte uvnitř vozidla, do dvou minut po načtení přístupové karty zapněte sešlápnutím brzdového pedálu napájení vozu Model Y (viz Startování a vypnutí napájení). Pokud čekáte déle než dvě minuty, musíte opakovat ověření umístěním přístupové karty ke čtečce karet za držáky nápojů ve středové konzole. Po načtení přístupové karty začne znovu odpočet dvou minut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je povolena funkce zamykání dveří po odchodu od vozidla (viz #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B), funguje pouze tehdy, pokud od vozu odejdete s telefonem nastaveným jako klíč nebo s klíčem. Pokud od vozu odejdete s přístupovou kartou, Model Y se automaticky neodemkne / nezamkne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V příruční tašce nebo peněžence vždy noste přístupovou kartu, kterou můžete použít jako záložní řešení v případě, že má ověřený telefon vybitou baterii, ztratili jste ho nebo vám byl odcizen.

Klíč

Pokud jste si koupili doplňkový klíč, snadno se s tímto klíčem obeznámíte, představíte-li si ho jako miniaturní Model Y, kde logo Tesla představuje jeho přední část. Na klíči jsou tři tlačítka, která rozpoznáte podle měkčího povrchu.

 1. Přední zavazadlový prostor – Dvojitým stisknutím odjistíte víko předního zavazadlového prostoru.
 2. Zamknout/odemknout vše – Jedním stisknutím zamknete dveře a víka zavazadlových prostorů (musí být zavřené všechny dveře a víka). Dvojitým stisknutím odemknete všechny dveře a zavazadlové prostory.
 3. Přední zavazadlový prostor – Dvojitým stisknutím odjistíte víko zadního zavazadlového prostoru. Přidržením na jednu až dvě sekundy otevřete dvířka nabíjecího portu.

Jakmile sedíte uvnitř vozidla, do dvou minut po stisknutí tlačítka odemykání na klíči zapněte sešlápnutím brzdového pedálu napájení vozu Model Y (viz Startování a vypnutí napájení). Pokud čekáte déle než dvě minuty, musíte znovu stisknout tlačítko odemykání nebo přiložit klíč ke čtečce karet za držáky nápojů ve středové konzole. Po načtení klíče začne znovu odpočet dvou minut.

Pokud k vozu Model Y přicházíte nebo od něj odcházíte s klíčem, není nutné při stisknutí tlačítka mířit klíčem na Model Y, musíte se však nacházet v provozním dosahu.

Rádiová zařízení nebo podobné frekvence mohou funkci klíče rušit. V podobném případě umístěte klíč do vzdálenosti nejméně jedné stopy (30 cm) od ostatních elektronických zařízení (telefony, notebooky apod.).

Pokud je baterie v klíči vybitá, můžete klíč načíst pomocí čtečky karet, která je umístěna ve sloupku dveří řidiče (jako přístupovou kartu).

Pokyny pro výměnu baterie jsou uvedeny v části #CONCEPT_DNV_ZGG_KFB.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stejný klíč můžete používat s více vozy Model Y za předpokladu, že ho ověříte (viz Správa klíčů). Jeden klíč lze však ve stejnou dobu použít pouze pro jeden Model Y. Pokud tedy chcete použít klíč z jiného vozu Model Y, přiložte jeho plochou stranu ke čtečce karet ve sloupku dveří řidiče.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model Y podporuje použití až čtyř různých klíčů.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chraňte klíč před nárazy, vysokými teplotami a poškozením kapalinami. Zabraňte kontaktu s rozpouštědly, vosky a brusnými čisticími prostředky.

Pasivní zamykání a odemykání

Zamykání a odemykání vozu Model Y klíčem se provádí bez použití rukou. I když u sebe musíte mít spárovaný klíč, není třeba jeho fyzické použití. Model Y je vybaven snímači, které rozpoznají přítomnost klíče v dosahu přibližně dvou metrů. Proto, když budete mít klíč v kapse nebo v příruční tašce, stačí zatáhnout za kliku dveří a vůz se odemkne. Pokud máte klíč u sebe, můžete otevřít také zavazadlový prostor bez fyzického použití klíče. Stačí stisknout vnější kliku vozu víko zavazadlového prostoru. Pokud je aktivní funkce Zámek dveří po odchodu, Model Y se automaticky zamkne, jakmile vystoupíte z vozu a klíč není v dosahu (viz #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B). Pasivní zamykání a odemykání se automaticky aktivuje po spárování klíče s vozem Model Y.

Ačkoli jeden klíč lze použít pro několik vozidel, klíč lze vždy spárovat pouze s jedním vozidlem současně. Chcete-li aktivovat spárovaný klíč k jinému vozidlu, dotkněte se plochou stranou klíče dveřního sloupku na straně řidiče a stisknutím libovolného tlačítka na klíči akci potvrďte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pasivní zamykání a odemykání se z důvodu vyšší bezpečnosti deaktivuje poté, co vůz pět minut stojí, nepoužíváte ho (například stojíte vně vozidla) a klíč je v dosahu vozidla. Za této situace musíte pro opětovnou aktivaci pasivního zamykání a odemykání stisknout tlačítko na klíči nebo klíčem zatřást.

Výměna baterie klíče

Při běžném používání vydrží baterie doplňkového klíče až jeden rok, v závislosti na verzi klíče a zvoleném nastavení vozidla. Pokud je baterie slabá, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Postup výměny baterie klíče:

 1. Položte klíč stranou opatřenou tlačítky na měkký povrch a pomocí malého nástroje s plochou čepelí uvolněte spodní kryt.
 2. Vyjměte baterii vytažením zpod upevňovacích spon.
 3. Vložte novou baterii (typ CR2032) tak, aby strana s označením „+“ směřovala vzhůru. Nedotýkejte se plochých povrchů baterie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Před vložením baterii očistěte a nedotýkejte se plochých povrchů baterie. Otisky prstů na povrchu baterie mohou zkrátit její životnost.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Baterie CR2032 lze zakoupit u libovolného prodejce baterií.
 4. Přidržte spodní kryt šikmo, nastavte jazýčky na krytu do odpovídajících otvorů v klíči a pevně kryt přitiskněte na klíč, dokud nezaklapne na místo.
 5. Odemknutím a zamknutím vozu Model Y ověřte funkčnost klíče.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Baterie v klíči mohou způsobit chemické popáleniny a nesmí být pozřeny. Klíč obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie hrozí do dvou hodin závažné vnitřní popáleniny s následkem smrti. Nové i použité baterie skladujte mimo dosah dětí. Pokud prostor na baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a skladujte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich zasunutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Správa klíčů

Seznam všech klíčů s přístupem do vozu Model Y zobrazíte klepnutím na Ovládací prvky > Zámky. U jednotlivých klíčů se zobrazí ikona znázorňující, zda se jedná o telefon nastavený jako klíč, přístupovou kartu nebo klíč. Tento seznam lze používat pro správu klíčů s přístupem k vozu Model Y. Postup přidání nebo odebrání klíče je popsán v části Přidávání a odebírání klíčů.

Model Y podporuje použití až 19 klíčů. Pokud dosáhnete tohoto limitu, bude nutné před přidáním nového klíče odebrat některý klíč ze seznamu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stejný klíč lze používat s více vozy Model Y. Díky tomu nemusíte při střídání vozů používat více klíčů. Pokud upravíte název ověřené přístupové karty nebo klíče v jednom voze Model Y (klepnutím na ikonu tužky), všechny ostatní vozy Model Y, ve kterých je přístupová karta nebo klíč také ověřen, zobrazí upravený název.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud máte vozidlo na leasing, požádejte o přidání nebo odebrání klíčů leasingovou společnost.

Přidávání a odebírání klíčů

Přidání nového klíče:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.
 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Klíče > Přidat klíč.
 2. Načtěte novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly. Po rozpoznání nové přístupové karty nebo klíče kartu nebo klíč odstraňte z blízkosti čtečky karet.
 3. Potvrďte spárování nového klíče naskenováním dříve spárované přístupové karty nebo klíče.
 4. Po dokončení bude seznam klíčů obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

Odebrání klíče:

Pokud si nepřejete, aby měl některý z klíčů nadále přístup k vozu Model Y (například jste telefon, přístupovou kartu ztratili apod.), můžete ho následujícím způsobem odebrat.

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky.
 2. V seznamu klíčů vyhledejte klíč, který si přejete odebrat, a poté klepněte na ikonu koše.
 3. Po zobrazení výzvy potvrďte odstranění načtením ověřeného klíče pomocí čtečky karet. Po dokončení již nebude odebraný klíč v seznamu uveden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model Y vyžaduje vždy alespoň jednu ověřenou přístupovou kartu nebo klíč. Pokud v seznamu klíčů zůstává pouze jedna přístupová karta, nelze ji odebrat.

Výměna přístupových karet

Pokud ztratíte přístupovou kartu, náhradní můžete zakoupit v obchodě Tesla. Jakmile budete připraveni provést párování, postupujte podle pokynů v části Přidávání a odebírání klíčů. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte odebrat staré přístupové karty v nabídce Ovládací prvky > Zámky > Klíče.

V případě, že ztratíte obě přístupové karty, naplánujte si prostřednictvím mobilní aplikace návštěvu servisu a karty nahraďte a spárujte.