Ruční uvolnění nabíjecího kabelu

Pokud obvyklé metody uvolnění nabíjecího kabelu z nabíjecího portu nefungují (pomocí tlačítka pro uvolnění na rukojeti nabíječky, dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace), stiskněte na doplňkovém klíči na 1 až 2 sekundy tlačítko víka zadního zavazadlového prostoru (pokud je součástí výbavy). Pokud kabel stále nelze uvolnit, postupujte pozorně podle následujících pokynů:

 1. Ujistěte se, že se Model Y aktivně nenabíjí a na dotykové obrazovce se nezobrazuje obrazovka nabíjení. V případě potřeby klepněte na Zastavit nabíjení.
 2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při pokusu o vyjmutí nabíjecího kabelu z nabíjecího portu netahejte současně za uvolňovací lanko. Před pokusem o vyjmutí nabíjecího kabelu vždy nejprve zatáhněte za uvolňovací lanko. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění.
  Uvolňovací lanko se šipkou směřující dolů
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Uvolňovací lanko může být uloženo v obložení.
 4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Uvolňovací lanko používejte pouze v situacích, kdy nabíjecí kabel nelze uvolnit obvyklými postupy. Při častém používání může dojít k poškození uvolňovacího lanka nebo nabíjecího zařízení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tento postup neprovádějte během nabíjení vozidla nebo v případě, že není chráněný některý z oranžových vysokonapěťových vodičů. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob nebo poškození vozidla. Pokud si nejste jisti bezpečným provedením tohoto úkonu, kontaktujte nejbližší servisní centrum.