Montáž a demontáž kulového čepu (Severní Amerika)

Sada vozu Model Y pro tažení neobsahuje kulový čep. Je třeba zakoupit kulový čep vhodný pro příslušný typ přívěsu. Tažné zařízení vozu Model Y je určeno pro kulový čep o délce až 8,5” (22 cm) se zvýšením až 0,75” (2 cm). Nepoužívejte žádný typ sníženého kulového čepu, který nesplňuje tyto požadavky.

Snímek zobrazující vhodné prahové hodnoty kulového čepu

Montáž kulového čepu:

 1. Pomocí tenkého předmětu, například příborového nože nebo plochého šroubováku vypačte po obvodu kryt tažného zařízení a uvolněte 15 příchytek, kterými je kryt upevněn k zadní masce. Kryt uložte na bezpečné místo.
  Snímek zobrazující uvolněný kryt
 2. V případě potřeby vyjměte závlačku z pojistného kolíku a vysuňte kolík ze sestavy tažného zařízení.
 3. Zasuňte držák kulového čepu do tažného zařízení.
 4. Zarovnejte otvor v držáku kulového čepu s otvorem v sestavě tažného zařízení.
 5. Zasuňte pojistný kolík do tažného zařízení a držáku kulového čepu.
 6. Zasuňte závlačku do otvoru na konci pojistného kolíku.

Demontáž kulového čepu:

 1. Vyjměte závlačku z pojistného kolíku a vysuňte pojistný kolík z tažného zařízení a držáku kulového čepu.
 2. Vytáhněte držák kulového čepu z tažného zařízení.
 3. Namontujte zpět kryt a kulový čep uložte na bezpečné místo.

Odpojení tažného zařízení

Po tažení tažné zařízení demontujte:

 1. Zasuňte klíč a otočením zarovnejte jeho horní stranu s ikonou odemknutého zámku.
 2. Pevně uchopte dolní stranu tažného zařízení (aby nespadlo na zem), vytáhněte pojistnou vložku ven přibližně o 0,5 cm a otočte jí po směru hodinových ručiček, dokud se ikona zámku nepřesune do horní části. Nyní je pojistná vložka odjištěna v poloze „otevřeno“ a tažné zařízení vypadne z pouzdra.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.
 3. Prostor s tažným zařízením opět uzavřete krytem a zacvakněte čepy, abyste zabránili vniknutí nečistot.
 4. Na pojistnou vložku tažného zařízení nasaďte krytku a tažné zařízení uložte na bezpečné místo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Údržba tažného zařízení spočívá v pravidelném mazání jeho povrchů nepolymerizujícím mazivem.