Manuel frigørelse af ladekabel

Hvis de sædvanlige metoder til at frigøre et ladekabel fra ladeporten (ved hjælp af opladningshåndtagets udløserknap, touchskærmen eller mobilappen) ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen til bagagerummet på bilnøgletilbehøret(ekstraudstyr) nede i 1-2 sekunder. Hvis den stadig ikke frigøres, skal du forsigtigt følge disse trin:

 1. Sørg for, at Model 3 ikke oplader aktivt ved at se på opladningsskærmbilledet på touchskærmen. Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Undlad at trække i udløserkablet, samtidig med at du forsøger at fjerne ladekablet fra ladeporten. Træk altid i udløserkablet, inden du forsøger at fjerne ladekablet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade.
  udløserkabel med en pil, der peger nedad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Udløserkablet er muligvis forsænket i åbningen af beklædningen.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Benyt udelukkende udløserkablet i situationer, hvor det ikke er muligt at frigøre ladekablet vha. de sædvanlige metoder. Vedvarende brug kan beskadige udløserkablet eller ladeudstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Denne procedure må ikke udføres, mens køretøjet oplades, eller hvis de orange højspændingsledere er synlige. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet. Hvis du er usikker på, hvor sikkert det er at udføre denne procedure, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.