Forreste bagagerum

Åbning

For at åbne det forreste bagagerum skal du sikre dig, at Model 3 står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder, før du åbner hjelmen:

 • Tryk på det tilknyttede ikon Åbn på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det forreste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det forreste bagagerum i mobilappen.
Pil, der peger op fra køretøjets motorhjelm
Køretøjsikon med åben dør

Når en dør eller et bagagerum er åben, viser touchskærmen lysindikatoren for åben dør. Billedet af din Model 3 på touchskærmen viser også det åbne bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden motorhjelmen åbnes eller lukkes, er det vigtigt at kontrollere, at området omkring motorhjelmen er fri for forhindringer (personer og genstande). I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.

Lukning

Motorhjelmen på Model 3 er ikke tung nok til at låse ved egen vægt, og det kan skade hjelmen, hvis der lægges tryk på forkanten eller midten af hjelmen.

Sådan lukkes motorhjelmen korrekt:

 1. Sænk motorhjelmen, indtil anslaget berører låsene.
 2. Anbring begge hænder foran på motorhjelmen på de viste områder (med grønt), og tryk kraftigt ned for at låse den fast.
 3. Forsøg forsigtigt at løfte op i motorhjelmens forkant for at kontrollere, at den er helt lukket.
Pile, der peger hen mod to grønne kasser på hver side af motorhjelmens midterste forkant. En rød kasse på motorhjelmens midterste forkant.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå skader:
 • Tryk kun på de viste grønne områder. Hvis der trykkes på de røde områder, kan der opstå skader.
 • Motorhjelmen må ikke lukkes med én hånd. Dette koncentrerer kraften i ét område og kan resultere i en bule eller skævhed.
 • Tryk ikke på motorhjelmens forkant. Det kan skade kanten.
 • Motorhjelmen må ikke smækkes i eller falde ned.
 • Undgå at have noget i hænderne (nøgler) for derved at undgå ridser. Smykker kan også forårsage ridser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du kører, skal du sørge for, at motorhjelmen er sikkert låst i helt lukket position ved forsigtigt at forsøge at løfte op i forkanten og bekræfte, at den ikke bevæger sig. Det er førerens ansvar at sørge for, at det forreste bagagerum er korrekt lukket inden kørslen.

Hvis det forreste bagagerum efterlades åbent, når du forsøger at skifte fra Parkering, vises en besked på touchskærmen, der beder dig bekræfte, at du ønsker at køre. Hvis du vælger at holde forreste bagagerum åbent under kørslen, så vil dit køretøjs hastighed være begrænset.

Det forreste bagagerum låses, når:
 • Du låser Model 3 ved hjælp af touchskærmen, nøglen eller mobilappen.
 • Du forlader Model 3 med din nøgle (hvis #CONCEPT_OSF_QCZ_D1B er tændt).
 • Valet-tilstand er aktiv (se #D1E13121).

Lastvægt for forreste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Transporter aldrig mere end 110 lbs (50 kg) i det forreste bagagerum. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Køretøjets tilladte totalvægt (GVWR) i betragtning (se ). Køretøjets GVWR er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning

En indvendig oplyst udløserknap i det forreste bagagerum kan bruges til at slippe ud, hvis en person er lukket inde i bagagerummet.

En knap i forreste bagagerum med et billede af en bil med åbent bagagerum

Tryk på den indvendige udløserknap for at åbne det forreste bagagerum, og løft op i motorhjelmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den indvendige udløserknap lyser efter kortvarig udsættelse for det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer må aldrig klatre ind i det forreste bagagerum. Du må aldrig lukke det forreste bagagerum, når en person er derinde.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at genstande, der befinder sig i det forreste bagagerum, ikke støder mod udløserknappen og får hjelmen til at åbnes ved et uheld.

Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm

I det usandsynlige tilfælde, at Model 3 ikke har lavspænding-strømforsyning, vil du ikke være i stand til at åbne det forreste bagagerum ved hjælp af touchskærmen, bilnøglen eller mobilappen. Sådan åbnes det forreste bagagerum i denne situation:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende trin åbner ikke det forreste bagagerum, hvis Model 3 er låst og forsynet med lavspænding-strøm.
 1. Find en ekstern lavspænding-strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper).
 2. Frigør dækslet til trækøjet ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Afhængigt af produktionsdatoen kan enten plus- eller minuspolen være forbundet med dækslet til trækøjet.
 3. Træk de to wirer ud af trækøjeåbningen for at afdække begge poler.
 4. Tilslut lavspænding-strømforsyningens røde pluskabel (+) til den røde pluspol (+).
 5. Tilslut lavspænding-strømforsyningens sorte minuskabel (-) til den sorte minuspol (-).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tilslutning af en ekstern lavspænding-strømforsyning til disse poler udløser kun motorhjelmens låse. Du kan ikke oplade lavspænding-batteriet ved hjælp af disse poler.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner). Motorhjelmens låse udløses straks, og du kan nu åbne motorhjelmen og få adgang til det forreste bagagerum.
 7. Frakobl begge kabler. Start med det sorte minuskabel (-).
 8. Hvis køretøjet skal trækkes op på en ladvogn, må dækslet til trækøjet ikke sættes på plads endnu. Hvis det er nødvendigt, kan dækslet til trækøjet monteres ved at indsætte wirerne i trækøjeåbningen og rette dækslet ind og klemme det på plads.